Category: GRADIVA

Gasilci – prvi ukrepi in razvoj intervencije

Ukrep prvega nastopa in napada ob požaru Ukrep prvega nastopa in napada pride v poštev, ko je vaša enota prva na kraju požara. Naloga prvega nastopa je: zavarovanje kraja ter priprava varnega delovišča, pridobivanje informacij, reševanje ogroženih ljudi in živali, zapiranje plina, izklop elektrike, reševanje premoženja in naprav, ki jih ogenj še ni zajel, ustaviti …

Gasilci – vožnja na intervencijo

Med vožnjo na kraj posredovanja je naloga vsakega operativca v vozilu, da: preveri svojo osebno zaščitno opremo ter se po potrebi in v skladu s poveljem vodje enote dodatno opremi (izolirni dihalni aparat, dodatna gasilna in reševalna oprema, itd.), pomaga ostalim gasilcem v kabini pri opremljanju z dodatno opremo in jih preveri, je pozoren za …

Gasilci – aktiviranje in izvoz

V Sloveniji je za aktiviranja posredovalcev odgovorna URSZR preko sistema centrov za obveščanje (CORS in ReCO). Klic v sili lahko občani sprožijo s klicem na 112, s poslanim SMS sporočilom na 112 ali pa pri nekaterih novejših vozilih z eCALL sistemom, kateri ob nesreči samodejno pošlje minimalni nabor podatkov (lokacijo nesreče) v kolikor nihče od …