Category: GRADIVA

Gasilci – skupina in njeno delo

GASILSKA SKUPINA Gasilska skupina je najmanjša formacija pri gasilcih. Sestavljata jo najmanj dva gasilca od katerih je eden vodja. Vodja skupine mora biti operativec, ki ima čin višjega gasilca. V kolikor se omenjenega ne more zagotoviti, se izjemoma na mesto vodje gasilske skupine postavi izkušenejšega gasilca. Običajno so skupine sestavni del neke večje formacije, največkrat …

Gasilci – Formacije, hierarhija in povelja

Formacija gasilske enote Je s predpisi in pravili določen seznam funkcionalnih gasilskih dolžnosti, s katerim se določa glede na načrt varstva pred požarom občine oziroma načrt zaščite in reševanja pred požarom, vrsto in velikost gasilske enote. Gasilsko delo je opravljanje operativnih nalog gasilstva ter drugih nalog in aktivnosti med gasilsko službo v skladu s formacijo …

Gasilci – varovanje in konec intervencije

Ko imamo požar lokaliziran, to še ne pomeni konec intervencije. Žarišča je potrebno še dokončno pogasiti, pregledati sam objekt, ga prezračiti. Potrebno se je prepričati, da je požar res dokončno pogašen in vse nevarnosti odstranjene. Preveri se številčno stanje enot, popiše se porabljena gasilna sredstva (voda, penilo,…) in poškodovano ali uničeno opremo. V kolikor je …

Gasilci – prvi ukrepi in razvoj intervencije

Ukrep prvega nastopa in napada ob požaru Ukrep prvega nastopa in napada pride v poštev, ko je vaša enota prva na kraju požara. Naloga prvega nastopa je: zavarovanje kraja ter priprava varnega delovišča, pridobivanje informacij, reševanje ogroženih ljudi in živali, zapiranje plina, izklop elektrike, reševanje premoženja in naprav, ki jih ogenj še ni zajel, ustaviti …

Gasilci – vožnja na intervencijo

Med vožnjo na kraj posredovanja je naloga vsakega operativca v vozilu, da: preveri svojo osebno zaščitno opremo ter se po potrebi in v skladu s poveljem vodje enote dodatno opremi (izolirni dihalni aparat, dodatna gasilna in reševalna oprema, itd.), pomaga ostalim gasilcem v kabini pri opremljanju z dodatno opremo in jih preveri, je pozoren za …

Gasilci – aktiviranje in izvoz

V Sloveniji je za aktiviranja posredovalcev odgovorna URSZR preko sistema centrov za obveščanje (CORS in ReCO). Klic v sili lahko občani sprožijo s klicem na 112, s poslanim SMS sporočilom na 112 ali pa pri nekaterih novejših vozilih z eCALL sistemom, kateri ob nesreči samodejno pošlje minimalni nabor podatkov (lokacijo nesreče) v kolikor nihče od …