Category: GRADIVA

OPERATIVNI GASILEC – osnovne gasilske veščine in postopki (POŽAR V NARAVI)

Največja nevarnost za nastanek požarov v naravi je v Sloveniji od maja do septembra. V primorskem delu Slovenije veliko gori tudi v zimskem terminu, med januarjem in marcem (ni padavin, suha vegetacija). Odvisna je od: meteoroloških dejavnikov (padavine, sončno sevanje, veter), geografskih značilnosti, reliefa terena in rastja (gozd, travišča,…). Požari v naravi se delijo na …

OPERATIVNI GASILEC – osnovne gasilske veščine in postopki (POŽAR PROMETNIH SREDSTEV)

Pri požarih na prometnih sredstev si postopki sledijo v sledečem vrstnem redu: najprej je potrebno narediti prometno in naletno zavarovanje kraja dogodka ter okvirno določiti cone nevarnosti – običajno se ti požari odvijajo na cestah. Sledi gašenje požara na vozilu ter pred ali po gašenju morebitno reševanje ljudi iz vozila. V kolikor je potrebno se …

OPERATIVNI GASILEC – osnovne gasilske veščine in postopki (DIMNIŠKI POŽAR)

Za gašenje dimniškega požara potrebujemo moštvo v sestavi oddelka. Vodja oddelka je v tem primeru tudi vodja intervencije. Mesto intervencije se razdeli na dva operativna sektorja: notranji sektor, zunanji sektor Med operativna dela in naloge v notranjem sektorju spadajo: gašenje dimniškega požara (če je to potrebno), nadzor nad gorenjem saj v dimniku in kontrola vseh …

OPERATIVNI GASILEC – osnovne gasilske veščine in postopki (NOTRANJI POŽAR)

Ko govorimo o gašenju požarov v notranjih prostorov, je potrebno omeniti, da gre za eno izmed bolj nevarnih gasilskih nalog. Gorenje v zaprtih prostorih ustvarja določene pogoje, katere pri zunanjih požarih ne poznamo, oziroma do njih ne more priti. Tu govorimo predvsem o slabi vidljivosti, izgubi orientacije zaradi zadimljenosti, visoki temperaturni obremenitvi gasilca, požarnemu preskoku, …

OPERATIVNI GASILEC – osnovne gasilske veščine in postopki (ZUNANJI POŽAR)

Veščina je definirana kot zmožnosti posameznika, da izvede oziroma dokonča določeno nalogo. V našem primeru to pomeni izvajanje in dokončanje gasilskih nalog ob upoštevanju postopkov določenih za posamezen tip posredovanja (intervencije). Pri vsakem gašenju požara se je potrebno držati nekaj osnovnih pravil: Osnovne prioritete so: varnost gasilcev, reševanje ljudi, reševanje živali, reševanje lastnine in dobrin, …

OPERATIVNI GASILEC – gasilna sredstva

Požar je nekontrolirano gorenje, ki se nenadzorovano širi, prinaša materialne izgube in človeške žrtve. Če želimo dobiti ogenj potem poskrbimo, da je požarni tetraeder zaprt in so izpolnjeni vsi pogoji za kemično reakcijo (slika 1). Gorenje je eksotermna kemijska reakcija med gorljivo snovjo in kisikom. Da pride do reakcije med gorljivo snovjo in kisikom je …

OPERATIVNI GASILEC – skupina in njeno delo

GASILSKA SKUPINA Gasilska skupina je najmanjša formacija pri gasilcih. Sestavljata jo najmanj dva gasilca od katerih je eden vodja. Vodja skupine mora biti operativec, ki ima čin višjega gasilca. V kolikor se omenjenega ne more zagotoviti, se izjemoma na mesto vodje gasilske skupine postavi izkušenejšega gasilca. Običajno so skupine sestavni del neke večje formacije, največkrat …

OPERATIVNI GASILEC – Formacije, hierarhija in povelja

Formacija gasilske enote Je s predpisi in pravili določen seznam funkcionalnih gasilskih dolžnosti, s katerim se določa glede na načrt varstva pred požarom občine oziroma načrt zaščite in reševanja pred požarom, vrsto in velikost gasilske enote. Gasilsko delo je opravljanje operativnih nalog gasilstva ter drugih nalog in aktivnosti med gasilsko službo v skladu s formacijo …