9. kratkočasnik za mladince

GASILSKI ČINI, POLOŽAJNE OZNAKE, SPECIALNOSTI IN VEŠČINE Na gasilski delovni obleki lahko razberemo čin in položaj osebe, ki nosi to obleko. Na levem rokavu je še našitek, kjer je prikazano kateremu društvu pripada oseba. Čine gasilci nosimo na naramniku. Čine pridobimo s tečaji. Tečaje za nižje čine pripravlja domača gasilska zveza, za višje čine pa …

8. kratkočasnik za mladince

SPLOŠNO O GASILSTVU Gasilstvo v Sloveniji je organizirano v prostovoljnih in poklicnih organizacijah. Najvišja oblika organiziranosti prostovoljnega gasilstva je Gasilska zveza Slovenije. Nalogo, organizacijo in status gasilstva pa ureja Zakon o gasilstvu. Simbol gasilstva predstavljata gasilski znak in gasilski prapor. Gasilski prapor je izdelan iz svilene tkanine in obrobljen z zlato vrvico. Na njem so …

Gibanje po zaledenelih vodnih površinah

Napoved za naslednjih nekaj dni kaže na nizke temperature ozračja, kar bo povzročilo zamrzovanje vodnih površin. Na našem območju je več takih lokacij (Cerkniško jezero, Rakov Škocjan, Planinsko polje ,…). Zaledenele površine navadno privabijo ogromno ljudi, ki to površino izkoristijo za razne aktivnosti. Nekateri zgolj za sprehod, drugi za drsanje, igranje hokeja, nekateri celo za …

Virtualno srečanje mladincev

V sredo smo nadaljevali s pripravami na morebitno prvo tekmovanje gasilske mladine – gasilski kviz. Seveda se je vse dogajalo preko ZOOM-a. Mentorica je pripravila 15 trditev in mladinci so nato preko privatnega sporočila napisali ali trditev “drži” ali pa “ne drži”. Preverjalo pa se je znanje o gasilski zaščitni opremi, gasilskih vozilih  in nevarnih …