Vaje RVG

Danes smo imeli vaje reševanja iz višin in globin. Tema je bila aktiven in pasiven spust do ponesrečenca, poteg ponesrečenca po strmem pobočju v koritastih nosilih do varnega območja, na koncu pa ponovili še postavitev in delo na vrvni ograji. Slike si lahko ogledate tukaj.

Tečaj NGČ

V soboto, 13.4.2024 smo štirje operativni člani pridobili čin nižjega gasilskega častnika. Tečaj je trajal 130 ur in je zajemal tako teoretični kot praktični del. Obsegal je teoretična in praktična znanja, potrebna za uspešno izvajanje nalog vodje enote. Po petkovem ocenjevanju teoretičnega znanja smo bili v soboto ocenjevani tudi na ICZR Ig. PGD Rakek je …

Delo z lestvami

Aprilske vaje operative so bile namenjene vadbi postavljanja in uporabe lestev. Poudarek vadbe je bil na pravilni postavitvi stikalne lestve in lestve z oporniki, pravilemu gibanju po lestvi, sestopu iz lestve skozi okno in nato nazaj na lestev. Po obnovljenih osnovah se je vadilo še napeljavo cevovoda po lestvi za potrebe gašenja v objektu ter …

POKALNO TEKMOVANJE SSV

Mlajši člani operative smo se udeležili tekmovanj lige SSV v organizaciji GZS in lokalnih PGD-jev. Organizirana so bila 4 tekmovanja, a mi smo se udeležili le treh. Prvo je bilo 17.2.2024 v Staršah, drugo je bilo 24.2.2024 v Tinjah in naše zadnje 6.4.2024 v Novem mestu. Glede na našo mladost in prvo tekmovanje med člani, …