Virtualno srečanje mladincev

Kakor dogovorjeno z mladinci, smo danes preizkusili internetno stran https://garticphone.com/sl/, kjer lahko ustvarjamo oz. rišemo. Tu je sicer več nalog, mi smo preizkusili 3 različne. Najbolj zanimiva se nam je zdela naloga “Zadetek v polno”, kjer ne samo, da smo risali, ampak smo morali tudi uganiti tudi kaj je kolega narisal in narisati nekaj na …

Nov gasilski dom – 21.11.2021

Od položitve temeljnega kamna se je na parceli našega novega gasilskega doma že veliko naredilo. Pobralo se je zemljo, položilo filc ter nasulo in utrdilo podlago na zahtevano višino. Sledila je menjava dela vodovoda, kateri poteka čez našo parcelo. Za potrebe gasilskega doma se je izdelal še odcep za vodovodni priključek, položilo kanalizacijo ter zabetoniralo …

Praktične vaje na tečaju VG – TAKTIKA 2

V soboto, 20.11. so na lokaciji stare osnovne šole na Rakeku potekale še zadnje praktične vaje tečajnikov na tečaju Višji gasilec. Tečajniki so se preko treh delovnih točk usposabljali za vodenje skupine pri gašenju požarov v objektih. Na prvi delovni točki so vadili opremljanje z IDA, tovariški pregled, nadzor nad uporabniki ida, pripravo napadalnega cevovoda, …

Virtualno srečanje mladincev

Očitno naši mladinci radi ustvarjajo, saj so prosili, če bi lahko zopet uporabili internetno stran https://skribbl.io. Tako je vsak mladinec mentorici poslal 5 besed, med katerimi je nato stran izbirala. Besede so bile zelo mešane – od morskih bitij preko gasilskih zadev do vremenskih stanj. Srečanje je tako minilo v smehu, ko smo opazovali kreacije …

OPERATIVNI GASILEC – gasilna sredstva

Požar je nekontrolirano gorenje, ki se nenadzorovano širi, prinaša materialne izgube in človeške žrtve. Če želimo dobiti ogenj potem poskrbimo, da je požarni tetraeder zaprt in so izpolnjeni vsi pogoji za kemično reakcijo (slika 1). Gorenje je eksotermna kemijska reakcija med gorljivo snovjo in kisikom. Da pride do reakcije med gorljivo snovjo in kisikom je …

Praktične vaje na tečaju VG – TAKTIKA 1

Tudi ta vikend so potekale praktične vaje v okviru tečaja Višji gasilec, tokrat iz predmeta Gasilska taktika. Namen teh vaj je vadba vodenja skupine pri osnovnih gasilskih nalogah, spoznavanje nalog vodje skupine ter vodenje skupine v skladu s trenutno uveljavljenimi operativnimi postopki. Pri tem se inštruktorji in tečajniki osredotočajo na pravilnost vodenja skupine, malo manj …