Srečanje mladincev

Srečanje mladincev ta teden je bilo namenjeno utrjevanju znanja, ki so ga pridobili prejšnji teden. Mlajši mladinci so tako utrdili topografske znake, vezavo vozlov in delo s kompasom ter zemljevidom. Starejši mladinci pa so utrdili pogovor po radijski postaji ter izračunavali zračno razdaljo med dvema točkama na zemljevidu in določevali nadmorsko višino točk  na podlagi …

Kratkotrajno podpiranje stavb poškodovanih v potresih – USAR

Med 2. in 5. majem je v ICZR IG potekalo usposabljanje gasilskih inštruktorjev za kratkotrajno podpiranje stavb in reševanje oseb iz objektov poškodovanih v potresih  – USAR. Iz GZ Cerknica sta se tega usposabljanja udeležila dva naša gasilca, katera sta usposabljanje tudi uspešno zaključila. Prvi dan usposabljanja je bil namenjen teoretičnemu delu, kateri je zajemal …

Srečanje mladincev

Ta teden smo naredili nekaj vaj kot pripravo na tekmovanje iz gasilske orientacije. Poudarek je bil tudi samostojnem delu in zaupanju, saj je mladina po razlagi pravil in kontroli, da je vaja pravilno izvedena, vadila sama in na koncu demonstrirala hitro izvedbo vaj kot, da so na resničnem tekmovanju. Mlajši mladinci in mladinke so tako …

Gasilci – prvi ukrepi in razvoj intervencije

Ukrep prvega nastopa in napada ob požaru Ukrep prvega nastopa in napada pride v poštev, ko je vaša enota prva na kraju požara. Naloga prvega nastopa je: zavarovanje kraja ter priprava varnega delovišča, pridobivanje informacij, reševanje ogroženih ljudi in živali, zapiranje plina, izklop elektrike, reševanje premoženja in naprav, ki jih ogenj še ni zajel, ustaviti …