• Mon. May 20th, 2024

Zgodovina

Leta 1887, 15. junija,  je bilo ustanovljeno gasilsko društvo, ki se je imenovalo Požarna bramba Rakek. Ob ustanovitvi so si postavili leseno barako, ki je stala nekoliko više kot sedanji gasilski dom – tam, kjer je Štrukljeva hiša.  Prvi poveljnik je bil Josef Strgulec. Društvo je imelo plezalno, reševalno in razruševalno moštvo, ki je štelo 10 članov; brizgalno, vodno, hidrantno in cevno moštvo z 12 člani; štirinajst člansko moštvo sanitete in varuhov. Skupno je imelo društvo 35 rednih članov in pet podpornih članov. Imelo je dve strešni in vertikalni lestvi, eno brizgalnico s sesalom in eno brez sesala, 1550 metrov cevi ter en cevni, vretenast in hidrantni voz. Društvo se je leta 1900 razšlo. Skrb nad opremo pa je prevzela občina Rakek. Graška vzajemna zavarovalnica je v letu 1907 društvu namenila 70 kron podpore za nakup gasilskega orodja. Organiziranost in delovanje društva v času, ko je spadalo pod okrilje občine Rakek, ni preveč poznano. 15. junija 1922 je bilo rakovško gasilsko društvo uvrščeno v gasilsko župo Cerknica. S podporo vaščanov so v letu 1928 pričeli z zidavo gasilskega doma. Četrtega marca 1928 je bil izvoljen društveni odbor: Vivoda Janko – načelnik, Wimmer Alojz – poveljnik, Vadnjal Leopold – namestnik poveljnika, Juvančič Anton – blagajnik, Grčar Andrej – tajnik, Levar Ivan – orodjar, Lenček Ivan – odbornik, Lešnjak Franc in Ileršič Ivan – namestnika odbornika, Gornik Franc, Urbar Ivan in Vidrih Ludvik – pregledovalci računov.  12. septembra istega leta pa so imenovali še stavbni odbor: Juvančič Anton, Rakek 24, Vivoda Janko, Rakek 153, Levstek Ivan, Rakek 65, Zorc Franc, Rakek 11, Wimmer Alojz, Rakek 92. Svečano so ga odprli 6.junija 1930. pa V letu 1933, ko je bil Rakek elektrificiran, pa je dobil tudi električno napeljavo. Med vojno je društvo, zaradi italijanske prepovedi vsakega delovanja društev, mirovalo. Po vojni pa so se dela lotili s še večjim zanosom. Kupili so novo motorno brizgalno Rosenbauer. 2. junija 1946 je bila gasilska veselica, ki je prinesla 19.604,50 din čistega dohodka, ki so ga uporabili za obnovo gasilnega   doma.  Ob finančni pomoči krajanov in Gasilske zveze Cerknica pa so v letu 1983 nabavili kombinirano orodno vozilo. V letu 1991 so gasilci in krajani s prostovoljnim delom obnovili gasilski dom ter uredili orodjarno. Leta 1997 so gasilci praznovali 110 letnico Prostovoljnega gasilskega društva. Praznovanje se je pričelo s slavnostno sejo in prikazano vajo,  naslednji dan pa nadaljevalo z veliko parado gasilskih društev. V njej je sodelovalo približno 250 gasilcev in 30 gasilskih vozil. Na pročelje obnovljenega gasilskega doma so dali naslikati zaščitnika gasilcev sv. Florijana (Miro Jandrič).  Istega leta so s pomočjo krajanov nabavili novo moderno vozilo Nisssan z visokotlačno črpalko. V tem času so pričeli tudi izobraževati otroke  in mladino. V letu 1998 so uredili sejne sobe in obnovili električno napeljavo. V letu 2000 so napeljali centralno ogrevanje. S pomočjo Občine Cerknica in Fundacije Heliosa  za obnovo vodnjakov je bil leta 2001 obnovljen vodnjak pri gasilskem domu. Občinska gasilska zveza je darovala dva zaščitna kompleta za gasilce, požarni sklad pa dva izolirno dihalna aparata. Istega leta so pričeli z vodenjem članske evidence preko računalnika. V zadnjem desetletju je Prostovoljno gasilsko društvo izšolalo trinajst izprašanih gasilcev, šest gasilcev za tečaj izolirne dihalne naprave, enega sodnika in štiri strojnike. Veliko je sodelovalo tudi z ostalimi društvi v regiji. Aktivni so bili tudi na športnem področju, saj člani  PGD dosegajo lepe rezultate v balinanju. S strani Gasilske zveze Slovenije je društvo prejelo priznanje za lepo urejen dom in njegovo okolico. Leta 2002 so začeli s pomlajevanjem gasilskega operativnega moštva.  V istem letu pa pridobili gasilsko vozilo LADA NIVA in ga uredili za poveljniško vozilo.

Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Rakek v letih 1922-1924.

Vaja gasilcev med leti 1922-1926.

Sestavila: Ivanka Gantar

Iz zgodovine ….

Grad Hassberg ali Hošper, v Planini pri Rakeku je bil večkrat v nevarnosti, da pogori, enega od takih “dogodkov” so zabeležil tudi v časopisu Rodoljub: Rodoljub: glasilo Slovenskega društva v Ljubljani (17.12.1892, letnik 2, številka 24) Str.5/235

(Požar v Hasbergu.) Dne 5. t. m. proti večeru nastal je v Hasberški graščini pri Planini požar, kateri je upepelil del strehe. Gasilci z Rakeka in iz Planine bili so kmalu na lici mesta ter udušili ogenj, še predno so prišli po posebnem jezdecu kneza Windischgraetza obveščeni Postojinski gasilci pod vodstvom g. Petriča na lice mesta. Da niso domači gasilci prihiteli pravočasno na pomoč, pogorel bi bil ves grad. Povezava na original članek.