Category: Mladina

Srečanje mladincev

Srečanje mladincev ta teden je bilo namenjeno utrjevanju znanja, ki so ga pridobili prejšnji teden. Mlajši mladinci so tako utrdili topografske znake, vezavo vozlov in delo s kompasom ter zemljevidom. Starejši mladinci pa so utrdili pogovor po radijski postaji ter izračunavali zračno razdaljo med dvema točkama na zemljevidu in določevali nadmorsko višino točk  na podlagi …

Srečanje mladincev

Ta teden smo naredili nekaj vaj kot pripravo na tekmovanje iz gasilske orientacije. Poudarek je bil tudi samostojnem delu in zaupanju, saj je mladina po razlagi pravil in kontroli, da je vaja pravilno izvedena, vadila sama in na koncu demonstrirala hitro izvedbo vaj kot, da so na resničnem tekmovanju. Mlajši mladinci in mladinke so tako …

Srečanje mladincev

Po treh srečanjih preko interneta smo ta teden izpeljali srečanje v živo. 🙂 Mentorji smo pripravili dve točki med katerimi so mladinci krožili. V garaži smo mladincem razložili uporabo gasilskega delovnega pasu in varno uporabo lestve. Kdor je želel, pa je lahko tudi splezal po njej. V večnamenski dvorani pa smo z mlajšimi mladinci ponovili …

Virtualno srečanje mladincev

Ker smo bili prejšnji teden tako pridni in se nekaj novega naučili, smo se danes zabavali. Odigrali smo igro “Kričač”. Tisti, ki je bil na vrsti, je izklopil mikrofon in v kamero izgovarjal besedo. Drugi pa smo poskušali razbrati katero besedo izgovarja. Besedo si je lahko izmislil sam ali pa je izbral eno izmed možnosti, …

Virtualno srečanje mladincev

Rdeča obarvanost Slovenije in prepoved druženja pomeni, da smo se ponovno družili preko ZOOM-a. Ker pa je že čas, da se nekaj naučimo in ne “guncamo samo afn”, smo spoznali osebno zaščitno opremo na drugačen način. V uvodu smo na hitro ponovili koliko kosov osebne zaščite poznamo in kateri so. Nato so mladinci poskušali ugotoviti …

Virtualno srečanje mladincev

Trenutna situacija in prepoved združevanja sta nas prisilila, da smo srečanje ta teden izpeljali preko ZOOM-a. Očitno je naša mladina umetniško nadarjena, saj zelo radi ustvarjajo na “virtualni tabli”, ki jo omogoča ZOOM. Tako je bil ta teden namenjen sproščanju in risanju. Uporabili smo stran https://skribbl.io, kamor je mentorica vnesla besede in odprla virtualno sobo, …