Category: Usposabljanja

Vaje operative – taktični nastopi enote

Prvoaprilske vaje operative so tokrat potekale na temo taktičnih nastopov enote. Vaje smo izvedli kar na lokaciji novega gasilskega doma, saj nam velike parkirne površine v okolici omogočajo idealni poligon za izvedbo tovrstnih vaj. Ponovili smo operativne taktične postopke za gašenje požara v objektu in sicer zunanjo pripravo cevovodov. Druga delovna točka je potekala na …

Delo z IDA

Prve vaje operative pod novim vodstvom so bile na temo dela z IDA. Izvajali smo jih na lokaciji starega gasilskega doma, kateri je zaenkrat še vedno operativen. Na prvi delovni točki se je vadilo postopke opremljanja z IDA. Poudarek je bil na hitrem in hkrati pravilnem opremljanju z izolirnim dihalnim aparatom ter izvajanju tovariškega pregleda. …

Tečaj za tehnično reševanje ob neurjih – TREN

Ta teden sta se dva operativna gasilca udeležila tečaja za tehnično reševanje – neurja na ICZR Ig. Tečaj je trajal 3 dni. Prvi dan je po večini obsegal teorijo o varnem delu ob tehničnem reševanju v primeru poplav, potresov, neurja. Naslednje dva dni smo teorijo prenesli v praktične primere. Postavili smo protipoplavni nasip, podpirali balkon …