Category: Mladina 2021

9. kratkočasnik za mladince

GASILSKI ČINI, POLOŽAJNE OZNAKE, SPECIALNOSTI IN VEŠČINE Na gasilski delovni obleki lahko razberemo čin in položaj osebe, ki nosi to obleko. Na levem rokavu je še našitek, kjer je prikazano kateremu društvu pripada oseba. Čine gasilci nosimo na naramniku. Čine pridobimo s tečaji. Tečaje za nižje čine pripravlja domača gasilska zveza, za višje čine pa …

8. kratkočasnik za mladince

SPLOŠNO O GASILSTVU Gasilstvo v Sloveniji je organizirano v prostovoljnih in poklicnih organizacijah. Najvišja oblika organiziranosti prostovoljnega gasilstva je Gasilska zveza Slovenije. Nalogo, organizacijo in status gasilstva pa ureja Zakon o gasilstvu. Simbol gasilstva predstavljata gasilski znak in gasilski prapor. Gasilski prapor je izdelan iz svilene tkanine in obrobljen z zlato vrvico. Na njem so …

Virtualno srečanje mladincev

V sredo smo nadaljevali s pripravami na morebitno prvo tekmovanje gasilske mladine – gasilski kviz. Seveda se je vse dogajalo preko ZOOM-a. Mentorica je pripravila 15 trditev in mladinci so nato preko privatnega sporočila napisali ali trditev “drži” ali pa “ne drži”. Preverjalo pa se je znanje o gasilski zaščitni opremi, gasilskih vozilih  in nevarnih …

7. kratkočasnik za mladince

GORENJE Gorenje je kemijska reakcija, pri kateri spojina burno reagira s kisikom. Da gorenje nastane, morajo biti izpolnjeni 3 pogoji, kar imenujemo “trikotnik gorenja” – toplota, gorljiva snov in kisik. Gorljiva snov je snov, ki gori, kadar so izpolnjeni vsi pogoji za gorenje oz. po domače, je to vsaka snov, ki gori. Gorljiva snov je …