Category: Mladina 2020

6. kratkočasnik za mladince

Gasilstvo ima na Slovenskem že kar dolgo brado. Leta 2019 smo tako praznovali naslednje spoštljive okrogle obletnice:– 150 letnico gasilstva na Slovenskem,– 70 letnico Gasilske zveze Slovenije in – 50 letnico Slovenskega gasilskega muzeja. Začetke gasilstva na Slovenskem štejemo v leto 1869, ko je dr. Josip Savinšek v Metliki ustanovil prvo gasilstvo društvo. V maju …

5. kratkočasnik za mladince

GASILSKA VOZILA Gasilska vozila so vsa vozila, ki se uporabljajo za gašenje in reševanje in služijo prevozu moštva, opreme, gasilnih ter ostalih tehničnih sredstev na kraj dogodka – intervencije. Za njihovo izdelavo in opremo se uporablja tipizacija GZS, ki pa za poklicne gasilske enote ni obvezujoča. V okviru GZS obstaja “Komisija za tehniko”, ki med …

3. kratkočasnik za mladince

GASILSKA ZAŠČITNA OPREMA Do sedaj smo spoznali osebno in skupno zaščitno opremo. Podlaga delitve je, kdo jo lahko uporablja. Osebo zaščitno opremo pa delimo tudi glede na namen in način zaščite. Tako jo delimo na: sredstva za zaščito glave in obraza, sredstva za zaščito dihalnih organov, sredstva za zaščito rok in nog, sredstva za zaščito …