Category: Usposabljanja 2024

Vaje RVG

Danes smo imeli vaje reševanja iz višin in globin. Tema je bila aktiven in pasiven spust do ponesrečenca, poteg ponesrečenca po strmem pobočju v koritastih nosilih do varnega območja, na koncu pa ponovili še postavitev in delo na vrvni ograji. Slike si lahko ogledate tukaj.

Tečaj NGČ

V soboto, 13.4.2024 smo štirje operativni člani pridobili čin nižjega gasilskega častnika. Tečaj je trajal 130 ur in je zajemal tako teoretični kot praktični del. Obsegal je teoretična in praktična znanja, potrebna za uspešno izvajanje nalog vodje enote. Po petkovem ocenjevanju teoretičnega znanja smo bili v soboto ocenjevani tudi na ICZR Ig. PGD Rakek je …

Delo z lestvami

Aprilske vaje operative so bile namenjene vadbi postavljanja in uporabe lestev. Poudarek vadbe je bil na pravilni postavitvi stikalne lestve in lestve z oporniki, pravilemu gibanju po lestvi, sestopu iz lestve skozi okno in nato nazaj na lestev. Po obnovljenih osnovah se je vadilo še napeljavo cevovoda po lestvi za potrebe gašenja v objektu ter …

Tečaj Mentor mladine

V organizaciji Gasilske zveze Slovenije je v PGD Dolnji Logatec potekal tečaj za mentorja mladine. Iz našega PGD so se tečaja udeležili trije gasilci. Skozi predavanja so nabirali novo znanje, za še boljše delo z mladimi. Pridobili so pomembne veščine in izkušnje, ki so potrebne pri delu z gasilsko mladino na vseh nivojih, kar je …

Varno delo z motorno žago

V petek 15. in soboto 16.3.2024, je v organizaciji GZ Cerknica potekal tečaj za varno delo z motorno žago. Prvi dan so se v PGD Ivanje selo tečajniki seznanili z vrstami motornih žag, njihovo sestavo, namembnostjo, vzdrževanjem in vsemi potrebnimi informacijami v zvezi z njimi. Drugi dan so tečajniki opravljali praktično delo, kjer so ponovili …

Taktični nastopi enote

Marčevske vaje operative so potekale na temo taktičnih nastopov enote, katere so vodili bodoči nižji gasilski častniki. Pred gasilskim domom smo ponovili operativne taktične postopke za gašenje požara na objektu in sicer zunanjo pripravo cevovodov, gašenje v zunanjih napadih in gašenje v notranjem napadu. Druga delovna točka je potekala na temo gašenja požara na vozilu …

Vaje operative – prva pomoč

Zaradi dežja smo februarske vaje operative izvedli v garaži gasilskega doma, kjer smo preko več delovnih točk vadili na temo prve pomoči. Na prvi delovni točki smo vadili pristop in pregled poškodovane osebe, nameščanje vratne opornice in imobilizacijo okončin s pomočjo Splint opornic. Na drugi točki se je vadilo delo z zajemalnimi nosili, nameščanje stabilizatorjev …