7. kratkočasnik za mladince

GORENJE Gorenje je kemijska reakcija, pri kateri spojina burno reagira s kisikom. Da gorenje nastane, morajo biti izpolnjeni 3 pogoji, kar imenujemo “trikotnik gorenja” – toplota, gorljiva snov in kisik. Gorljiva snov je snov, ki gori, kadar so izpolnjeni vsi pogoji za gorenje oz. po domače, je to vsaka snov, ki gori. Gorljiva snov je …

Donacija dohodnine

Svoj del dohodnine lahko donirate PGD Rakek do 31. maja! Vlada RS je podaljšala rok za vložitev zahteve za namenitev dela dohodnine za donacijo kateri od družbeno pomembnih ustanov za leto 2020. Namesto do konca tega leta je mogoče zahtevo vložiti do 31. maja 2021.  Doslej je veljalo, da lahko zavezanci kot donacijo družbeno pomembnim …