Tečaj Pionir 1

V sredo, 17.01.2024 je 12 pionirjev našega gasilskega društva uspešno opravilo preverjanje znanja, s katerim so pridobili čin pionir I. Dva meseca smo imeli tečaj vsako sredo, vmes pa smo imeli premor za počitnice. Tekom tečaja so se tečajniki seznanjali z različnimi temami s področja organizacije gasilstva, sistema varstva pred nesrečami, razvrščanja, prve pomoči, osebnosti …