6. kratkočasnik za mladince

Gasilstvo ima na Slovenskem že kar dolgo brado. Leta 2019 smo tako praznovali naslednje spoštljive okrogle obletnice:– 150 letnico gasilstva na Slovenskem,– 70 letnico Gasilske zveze Slovenije in – 50 letnico Slovenskega gasilskega muzeja. Začetke gasilstva na Slovenskem štejemo v leto 1869, ko je dr. Josip Savinšek v Metliki ustanovil prvo gasilstvo društvo. V maju …

5. kratkočasnik za mladince

GASILSKA VOZILA Gasilska vozila so vsa vozila, ki se uporabljajo za gašenje in reševanje in služijo prevozu moštva, opreme, gasilnih ter ostalih tehničnih sredstev na kraj dogodka – intervencije. Za njihovo izdelavo in opremo se uporablja tipizacija GZS, ki pa za poklicne gasilske enote ni obvezujoča. V okviru GZS obstaja “Komisija za tehniko”, ki med …

Spoštovani krajani in krajanke!

Leto 2020 se počasi končuje, bliža se tisti čas, ko Vas običajno obiščemo s koledarji, zaželimo vesele praznike in srečno novo leto. Hkrati pa Vas prosimo za prostovoljne prispevke, katere namenimo za nakupu gasilske zaščitne in reševalne opreme. Leto 2020 se bo vsem zagotovo vtisnilo v spomin kot zelo neobičajno leto, zato ne zamerite, da …

Varna uporaba pirotehnike

Za nekatere je tudi uporaba pirotehničnih izdelkov sestavni del praznovanja praznikov, še posebej novega leta. Zavedati pa se moramo, da lahko nekaterim prebivalcem efekti pirotehničnih izdelkov povzročajo zelo velike težave. Med te nedvomno spadajo starejši ljudje, majhni otroci in ostale osebe z različnimi težavami, ter ljudje, katere pokanje in svetlovbni efekti zelo vznemirijo. Nikakor ne …