Elementarne vaje PP in RVG

Na tokratnih elementarnih vajah operative smo se posvečali reševanju iz jaškov in prenosu poškodovanca z različnimi pripomočki. Na prvi delovni točki se je vadilo prenos poškodovane osebe s pomočjo odeje, zajem ponesrečenca z zajemalnimi nosili, nameščanje v pravilen položaj na zajemalnih nosilih ter fiksacija s trakovi ali pajkom ter prenos in podajanje ponesrečenca v nosilih …

Tehnična pomoč

Ob 14.14 so ob železniški progi Rakek – Postojna v občini Cerknica opazili osebo, ki jo je povozil vlak. Gasilci iz PGD Unec in Rakek so preminulo osebo prenesli do lokalne ceste. Na intervenciji so bili prisotni reševalci NMP Cerknica in policisti PP Cerknica.  

Srečanje mladincev

Srečanje mladincev ta teden je bilo namenjeno utrjevanju znanja, ki so ga pridobili prejšnji teden. Mlajši mladinci in mladinke so tako utrdili topografske znake, vezavo vozlov in delo s kompasom ter zemljevidom. Starejši mladinci in mladinke pa so utrdili pogovor po radijski postaji ter izračunavali zračno razdaljo med dvema točkama na zemljevidu in določevali nadmorsko …

Kratkotrajno podpiranje stavb poškodovanih v potresih – USAR

Med 2. in 5. majem je v ICZR IG potekalo usposabljanje gasilskih inštruktorjev za kratkotrajno podpiranje stavb in reševanje oseb iz objektov poškodovanih v potresih  – USAR. Iz GZ Cerknica sta se tega usposabljanja udeležila dva naša gasilca, katera sta usposabljanje tudi uspešno zaključila. Prvi dan usposabljanja je bil namenjen teoretičnemu delu, kateri je zajemal …

Srečanje mladincev

Ta teden smo naredili nekaj vaj kot pripravo na tekmovanje iz gasilske orientacije. Poudarek je bil tudi samostojnem delu in zaupanju, saj je mladina po razlagi pravil in kontroli, da je vaja pravilno izvedena, vadila sama in na koncu demonstrirala hitro izvedbo vaj kot, da so na resničnem tekmovanju. Mlajši mladinci in mladinke so tako …