Category: Usposabljanja 2017

Seznam usposabljanj v 2017

Vaje vrvnih tehnik – vozli

Na drugih vajah vrvne tehnike smo obdelali osnovne vozle. Vaje so se začele z krajšim predavanjem, nato pa smo se preselili v garažo gasilkega doma, kjer smo praktično vadili izdelavo naslednjih vozlov: varovalni vozel, osmica, vpletena osmica, osmica z dvojno zanko, bičev vozel, polbičev vozel, podaljševalni vozel, prusikov vozel, najlonski vozel, ambulantni vozel in vozel metulj. Prihodnje …

Vaje pripravnikov – elektrika

Februarske vaje pripravnikov so bile namenjene tematiki elektrike v gasilstvu. Skozi teoretični del vaj so se pripravniki najprej seznanili z osnovami pojmi in pravili o elektriki. Največji poudarek smo namenili nevarnostim, ki pretijo gasilcem in ostalim posredovalcev ob nezgodah, kjer je prisotna elektrika, ter kako se tem nevarnostim s pravilnim in varnim delom izogniti. V praktičnem …

Vaje operative – taktični nastopi

V soboto, 4.2.2017 smo se operativci PGD Rakek zbrali na drugih mesečnih vajah operative letos. Vaje na temo preigravanje scenarijev so potekale v prostorih gasilskega društva. Gasilci smo se razdelili v štiri skupine. Vsaka skupina je izžrebala scenarij s ključnimi podatki: datum in čas posredovanja, vrsta nesreče in ostali dejavniki, ki vplivajo na potek namišljene …

Vaje bolničarjev – pristop

Na letošnjih drugih bolničarskih vajah smo se posvetili osnovnemu oz. prvemu pristopu do poškodovanca. Skozi teorijo smo spoznali osnove prvega pristopa do poškodovanca ter na praktičnem primeru preizkusili teorijo. Poudarek teorije je bil na pristopu do poškodovanca po principu VODDO (Varnost-Odzivnost-Dihalna pot-Dihanje-Obtok) in kasneje odločanje za nadaljnji pregled ali gre za zavestno ali nezavestno osebo. …

Vaje pripravnikov – tehnično reševanje

Pripravniki so se spoznali s tehničnem reševanjem v gasilstvu. Seznanili so se z različnimi oblikami nezgod, pri katerem je potrebno tehnično posredovanje ter kakšno orodje in pripomočke uporabljamo pri tovrstnem reševanju. Ker je omenjena tematika zelo obsežna in kompleksna, so pripravniki za začetek spoznali osnove posameznih področij tehničnega reševanja in osnovna orodja. Po teoretičnem delu …