Vaje pripravnikov – tehnično reševanje

Pripravniki so se spoznali s tehničnem reševanjem v gasilstvu. Seznanili so se z različnimi oblikami nezgod, pri katerem je potrebno tehnično posredovanje ter kakšno orodje in pripomočke uporabljamo pri tovrstnem reševanju. Ker je omenjena tematika zelo obsežna in kompleksna, so pripravniki za začetek spoznali osnove posameznih področij tehničnega reševanja in osnovna orodja.

Po teoretičnem delu so si pripravniki v prostorih PGD Cerknica ogledali še vozila in opremo, ki je namenjena tehničnemu posredovanju, med drugim hidravlično in pnevmatsko orodje, ter ostale pripomočke za posredovanje pri prometnih nesrečah. Gasilcem PGD Cerknica se zahvaljujemo za strokovno razlago in ogled opreme.

Trebec Mitja