• Mon. May 20th, 2024

Delo z lestvami

ByKlemenP

Apr 6, 2024

Aprilske vaje operative so bile namenjene vadbi postavljanja in uporabe lestev. Poudarek vadbe je bil na pravilni postavitvi stikalne lestve in lestve z oporniki, pravilnemu gibanju po lestvi, sestopu iz lestve skozi okno in nato nazaj na lestev. Po obnovljenih osnovah se je vadilo še napeljavo cevovoda po lestvi za potrebe gašenja v objektu ter gašenje iz same lestve. Po vsaki vaji je sledila kratka analiza. 

By KlemenP