Vaje operative – taktični nastopi

V soboto, 4.2.2017 smo se operativci PGD Rakek zbrali na drugih mesečnih vajah operative letos. Vaje na temo preigravanje scenarijev so potekale v prostorih gasilskega društva. Gasilci smo se razdelili v štiri skupine. Vsaka skupina je izžrebala scenarij s ključnimi podatki: datum in čas posredovanja, vrsta nesreče in ostali dejavniki, ki vplivajo na potek namišljene intervencije.

  1. scenarij: požar tovornega vozila z nevarno snovjo na avtocesti
  2. scenarij: požar kurilnice v enostanovanjski stavbi
  3. scenarij: dimniški požar v večstanovanjski stavbi
  4. scenarij: dva večja požara ob železniški progi

Pri požaru tovornega vozila je za zaplet poskrbela prometna konica v poletnem času in vrsta nevarne snovi na njem – UN 1230, metilni alkohol. Ukrepi ob nesreči s to snovjo so: evakuacija v radiju 800m, ker se plini zadržujejo v kotlinah obstaja možnost eksplozije zaradi bližine železniške proge (prihaja do iskrenja). Požar kurilnice se je zgodil v delu Rakeka, ki je precej odmaknjen od naselja in kjer je težava s hidrantnim omrežjem. Vodja intervencije je moral misliti na usmerjanje dodatnih enot in na preskrbo z vodo. Zaradi dimniškega požara je v dveh stanovanjih prišlo do poškodbe dimnika in posledično do zadimljenosti prostorov. Potrebno je bilo izvesti evakuacijo v stavbi, kjer po požarnem načrtu živi 52 ljudi ob dejstvu, da se je požar zgodil na silvestrovo, ko je moštvo precej okrnjeno. Dva večja požara ob železniški progi pa je dodatno podpihoval močnejši južni veter.

Rešitve scenarijev so skupine predstavile ostalim. Po vsaki predstavitvi smo se pogovorili o pomanjkljivostih in predlagali izboljšave. Take vaje že tradicionalno izvajamo v zimskem času, ko je vprašljivo delovanje na prostem. Čeprav so mogoče manj zanimive kot vaje na terenu so nujne za usposabljanje potencialnih vodij intervencij, vodij sektorjev in vodij skupin.

Modic Miha