Vaje pripravnikov – elektrika

Februarske vaje pripravnikov so bile namenjene tematiki elektrike v gasilstvu. Skozi teoretični del vaj so se pripravniki najprej seznanili z osnovami pojmi in pravili o elektriki. Največji poudarek smo namenili nevarnostim, ki pretijo gasilcem in ostalim posredovalcev ob nezgodah, kjer je prisotna elektrika, ter kako se tem nevarnostim s pravilnim in varnim delom izogniti. V praktičnem delu vaj smo si ogledali opremo v GVC-16/25 za delo z električno energijo. Pregledali smo električni agregat in ročno orodje na električni pogon, ter ponovili osnovna pravila za varno delo z električnim orodjem. Dežurni delavec Elektro Ljubljana pa nam je razkazal tudi opremo, katero uporabljajo delavci elektro podjetja za svoje delo na terenu.

Trebec Mitja