Vaje vrvnih tehnik – vozli

Na drugih vajah vrvne tehnike smo obdelali osnovne vozle. Vaje so se začele z krajšim predavanjem, nato pa smo se preselili v garažo gasilkega doma, kjer smo praktično vadili izdelavo naslednjih vozlov: varovalni vozel, osmica, vpletena osmica, osmica z dvojno zanko, bičev vozel, polbičev vozel, podaljševalni vozel, prusikov vozel, najlonski vozel, ambulantni vozel in vozel metulj. Prihodnje vaje bodo na temo izdelave sidrišč in varovalnih ograj.