Vaje bolničarjev – TPO in AED

Na marčevskih vajah bolničarjev smo obnovili znanje o temeljnih postopkih oživljanja (TPO) in uporabi avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). Skozi teoretični del smo pregledali:

  1. nujna stanja, ki lahko povzročijo nenadno smrt
  2. temeljni postopki oživljanja (ocena stanja zavesti, sprostitev dihalne poti in ocena dihanja, zunanja masaža srca in umetno dihanje)
  3. stabilni bočni položaj za nezavestnega
  4. ravnanje pri zapori dihalne poti s tujkom
  5. splošna navodila in posebnosti pri oživljanju
  6. uporaba AED
  7. temeljni postopki oživljanja odrasle osebe, otrok, utopljencev,…
  8. možnosti okužbe pri TPO

Na praktičnem delu smo pregledali opremo za nudenje prve pomoči pri nenadnem srčnem zastoju, katero imamo v društvu (AED, obrazne maske za umetno dihanje, ambu balon, ustnožrelni tubusi (airway), ohio maske in aplikator kisika). Vadili smo tudi pristop do ponesrečenca, ugotavljanje stanja in izvajanje TPO na praktičnem primeru z uporabo AED.