Vaje bolničarjev – uvodni sestanek

Na prvih letošnjih bolničarskih vajah, v četrtek 5. januarja, smo na uvodnem sestanku obravnavali predlog plana bolničarskih usposabljanj za leto 2017.  Okvirno smo določili termine bolničarskih vaj, ki so vsak prvi četrtek v mesecu ob 19. uri in trajajo približno dve uri. Po potrebi se lahko termin bolničarskih vaj s predhodnim obvestilom tudi spremeni glede na vremenske razmere in terminske plane drugih aktivnosti. Bolničarske vaje so namenjene vsem članom društva. Za leto 2017 je predviden nekoliko drugačen koncept vaj in pristop k izobraževanju. Tako bo za vsako vajo določen vodja vaje iz operative, ki si bo lahko za izvedbo vaje izbral tudi pomočnika. Vodja vaje bo tako s pomočjo pomočnika poveljnika za prvo pomoč pripravil vajo, katere tema mu bo predhodno določena. Vsaka vaja bo sestavljena iz krajše predstavitve teme, pravilnega pristopa do poškodovanca ter pravilne tehnike nudenja prve pomoči. Sledilo bo delo po posameznih točkah in na koncu vsake vaje še zaključna kompleksna vaja osvojenega znanja. Osvojeno znanje na bolničarskih vajah se bo uporabilo v kombinaciji operativnih vaj na rednih mesečnih usposabljanjih operativne enote.

Trebec Sergej