Category: Mladina

Srečanje mladincev in pripravnikov

Tudi ta teden smo posvetili pripravam na orientacijo. Z mladinci smo vadili vajo izven proge “Vaja z vedrovko” in “Hitrostno zvijanje cevi”. S pripravniki pa smo vadili “Praktične vaje iz orientacije”, “Radijske zveze” in “Navezava orodja”. Mladinci / Pripravniki so tako zavzeto vadili in srečanje je tako hitro minilo, da nismo uspeli narediti niti ene …