Srečanje mladincev

Sicer je bilo predvideno, da bi se ta mesec posvetili požarom in gašenju le-teh. A sva se mentorja, tudi, ker je nekaj pionirjev prestopilo med mladince, odločila, da spoznamo naša vozila. Seveda smo začeli z najbolj atraktivnim – GVC 16/25.

Najprej smo se pogovorili o pomenu oznake vozila in kaj je leva oz. desna stran vozila. Nato smo dvignili vsako roleto posebej in ugotavljali čemu so namenjene stvari v vsaki roleti. Določene predmete so mladinci tudi preizkusili, če so baterije še polne ali so se spraznile. 

Čas je prehitro minil, mladinci so imeli veliko vprašanj in je zmanjkalo časa za kabino, črpalko in streho cisterne, kar je na vrsti naslednji teden.