Kviz gasilske mladine 2023

DATUMI TEKMOVANJ

Občinski kviz: 18.03.2023 na OŠ Heroja Janeza Hribarja v Starem trgu pri Ložu

Regijski kviz:

Državni kviz: 15.04.2023 v Grosupljem


GRADIVO

Mladinci

Splošno o gasilstvu
Zgodovina gasilstva
Gasilska tekmovanja
Gasilska oprema, gasilsko orodje in gasilska vozila
Prva pomoč
Gorenje
Požar in gašenje
Požarna preventiva
Nevarne snovi

Oznake za veščine pionirjev in mladincev
Čini in oznake pionirjev in mladincev; Funkcijske oznake v PGD in GZ

Prva pomoč

Pripravniki

Splošno o gasilstvu
Zgodovina gasilstva
Gasilska tekmovanja
Gasilska oprema, gasilsko orodje in gasilska vozila
Prva pomoč
Gorenje
Požar in gašenje
Požarna preventiva
Nevarne snovi

Čini, funkcijske oznake in specialnosti gasilcev

Prva pomoč


VAJE ZA UTRJEVANJE