Vaje vrvnih tehnik – delo na drevesu

Kljub “korona” časom delo operative poteka relativno normalno. Po začetni prekinitvi aktivnosti se je prilagodilo sistem ter na novo definiralo izvedbo in potek operativnih vaj. Gasilci moramo navsezadnje še vedno izvajati vse naloge, katere so nam zaupane, posledično potrebujemo tudi usposabljanja in vadbo, da se veščine obnavljajo in ekipa ostane utečena. Ekipa vrvne tehnike je majhna in se je na te razmere še hitreje prilagodila (uporaba mask, distanca, razkuževanje in dekontaminacija opreme, higiena,…itd.). Na tokratnih vajah smo izkoristili vadbo še za ureditev okolice – obrez suhih vej iz bližnjega drevesa, katere so visele nad ulico. Tekom vaj smo ponovili napeljavo vrvi na drevo s pomočjo metalne vrečke, izdelavo sidrišč na tleh in na drevesu, izdelavo sistema za spuščanje in dvig bremen na višino ter sam aktivni dvig in spust iz višine. Na vajah smo sodelovali trije operativni gasilci. FOTO