Vaje vrvnih tehnik – vzpon na drevo

Foto: Klemen P.