• Mon. May 20th, 2024

Vaje voznikov C

ByKlemenP

Oct 24, 2020

Na vajah voznikov smo pregledali vso opremo v vozilu GVC‐16/25, zamenjali stransko oranžno gabaritno žarnico za označitev vozila ter opravili še krožno vožnjo kondicijsko vožnjo. (Trebec S.)

By KlemenP