Vaje operative – Delo z vodnimi armaturami

Novembrske vaje operative so zaradi omejitev v zvezi s COVID 19 potekale v treh ločenih skupinah. Med posameznimi skupinami je bilo dovolj časa, da se je očistilo vozila in opremo. Vaje so bile prilagojene delu skupin in so zajemale delo s cevmi in gasilskimi armaturami.  Tekom delovnih točk se je predelalo osnove napajanja vozil (uporaba različnih zbiralcev, zapornih ventilov, … itd.) ter pripravo različnih cevovodov za gašenje. Tako se je postavljalo klasične C cevovode za gašenje z vodo pri zunanjih požarih, pripravo napadalnih cevovodov za gašenje v notranjosti objektov, uporabo napadalne C kasete z že pred – pripravljeno 30 m C cevjo in turbo ročnikom, postavljanje cevovodov in armatur za gašenje s srednjo in težko peno ter oskrbo poškodovanih cevovodov (cevne obveze, postopek menjave cevi). (K. Purkart) Fotografije z vaj si lahko ogledate v fotogaleriji.