Vaje operative – delo s postajami

Zaradi COVID situacije smo morali biti tudi na tokratnih vajah operative iznajdljivi ter vaje izpeljati na način, ki upošteva vsa priporočila in ukrepe NIJZ. Zato smo združili vadbo dela s postajami sistema ZARE, preverjanje slišnosti na različnih delih sektorja ter usmerjanje na lokacije preko GPS koordinat. Preverjanje slišnosti ter vadba protokola pogovora je potekala preko kanala 43 z stacionarno postajo v gasilskem domu (RAK 10).

Vaje smo izvajali v skupinah (2 – 3 gasilci). Vsako vozilo je imelo vnaprej določene štiri lokacije, katere so morali najti s pomočjo koordinat ali opisa, nato pa je vsak gasilec iz skupine vzpostavil in izvedel pravilen pogovor preko ročne postaje. Za vsako točko javljanja se je v tabelo in nato v google zemljevid vpisalo oceno slišnosti. Vozila RAK1, RAK 2 in PV-1 so imela še dodatno 5. točko od koder so vzpostavila povezavo z RAK 10 s pomočjo mobilne postaje v vozilu (preverjanje slišnosti na skrajnih točkah sektorja).

V nadaljevanju za ponovitev splošna navodila za delo s postajami, primer pogovora ter lestvica za oceno slišnosti.

 • Pred oddajanjem, se odloči, kaj boš rekel. Sporočilo naj bo kratko in jasno.
 • Preveri, če imaš nastavljen pravi kanal in če je nastavljen kanal prost.
 • Nikoli ne vpadaj v zvezo. Svoje sporočilo oblikuj v kratke stavke, govori počasi in naravno (ne preglasno!)
 • Izogibaj se prekomernih in neuradnih klicev.
 • Mikrofon drži 5 – 8 cm od ust in ga po možnosti ščiti pred hrupom iz okolice.
 • Z govorom začni 2 sekundi po stisku PTT tipke in tipko spusti 2 sekundi zatem, ko končaš.  

POSTOPEK POGOVORA (PRIMER):

 • Rak 10, Rak 10 javi se, kliče RAK1. Rak 10  je tisti, ki ga kličemo. RAK 1 je tisti, ki kliče.
 • RAK1 , Rak 10 na sprejemu.
 • Rak 10,  RAK1 preverja slišnost z lokacije 1, sprejem.
 • RAK1,   RAK 10 te sliši za 5.
 • Rak 10, RAK1 te sliši za 4.
 • Rak 10, RAK1 končuje  => zvezo vedno končuje tisti, ki jo je vzpostavil!

 OCENA SLIŠNOSTI

5 – odlična razumljivost (brez škrtanja in šumenja)
4 – dobro razumljive vse besede
3 – težave pri razumevanju nekaterih besed
2 – težave pri razumevanju večine besed in prekinitve
1 – popolna nerazumljivost

Lokacije ter ocene slišnosti, katere bomo še dopolnjevali: zemljevid