Category: Usposabljanja 2021

Dvig in vleka bremen

Mesec junij je po sklepu poveljstva operativne enote namenjen vadbi reševanja ob primeru rušilnega potresa. Del te tematike smo obdelali že v mesecu marcu, ko smo vadili reševanje iz globin s pomočjo škripčevja ter različne transporte ponesrečencev. Zaradi velikega obsega je vadba v mesecu juniju razdeljena na dva povezana sklopa (dviganje bremen in podpiranje objektov). …

Vaje pripravnikov – delo z lestvami

Tokratnje vaje pripravnikov so bile namenjene delu z lestvami. Uporaba lestev v gasilstvu je zelo široka. Poleg dela in gašenja na višini nam lahko lestve koristijo tudi pri različnih tehničnih intervencijah – naprimer za stabiliziranje vozil in ostalih premikajočih predmetov, kot delovni oder, za postavitev improviziranega lovilnega bazena s pomočjo folije, za izdelavo sistema za …

Elementarne vaje PP in RVG

Na tokratnih elementarnih vajah operative smo se posvečali reševanju iz jaškov in prenosu poškodovanca z različnimi pripomočki. Na prvi delovni točki se je vadilo prenos poškodovane osebe s pomočjo odeje, zajem ponesrečenca z zajemalnimi nosili, nameščanje v pravilen položaj na zajemalnih nosilih ter fiksacija s trakovi ali pajkom ter prenos in podajanje ponesrečenca v nosilih …

Kratkotrajno podpiranje stavb poškodovanih v potresih – USAR

Med 2. in 5. majem je v ICZR IG potekalo usposabljanje gasilskih inštruktorjev za kratkotrajno podpiranje stavb in reševanje oseb iz objektov poškodovanih v potresih  – USAR. Iz GZ Cerknica sta se tega usposabljanja udeležila dva naša gasilca, katera sta usposabljanje tudi uspešno zaključila. Prvi dan usposabljanja je bil namenjen teoretičnemu delu, kateri je zajemal …

Elementarne vaje PP in RVG

Na drugih mesečnih vajah operative v mesecu aprilu smo predelali delo z zajemalnimi nosili in varovanje nosil pri iznosu po bregu – klančini. Delo je potekalo preko dveh delovnih točk. Na prvi delovni točki smo vadili delo z zajemalnimi nosili, montažo fikserja glave, nameščanje trakov in transport ponesrečenca. Na drugi delovni točki pa se je …

Vaje pripravnikov – razvrščanje in prva pomoč

Na tokratnih vajah so pripravniki obdelali dve temi, in sicer razvrščanje ter prvo pomoč. Pri vajah razvrščanja so ponovili postavitev osnovnih gasilskih ureditev oziroma postrojev in sprejemanje ter izvajanje povelij. Razvrščanje se lahko izvaja s posamezniki ali enotami. Pripravniki so vadili enovrstno in dvovrstno ureditev, kolono po en in po dva ter povelja za obračanje …