Podpiranje objektov

Mesec junij smo zaključili s še zadnjo vajo iz sklopa usposabljanj na temo reševanja ob potresih. Tokratno usposabljanje je bilo na temo podpiranja objektov, katerega smo izvedli preko dveh delovnih točk in zaključnih scenarijev. Usposabljanje se je od zgodnjega popoldneva do večera izvajalo na objektu stare osnovne šole na Rakeku. Prva delovna točka je obravnavala podpiranje balkonov in stropov objektov – z lesom in gradbenimi podporniki. Na drugi točki pa se je izvajalo podpiranje vhodnih odprtin (okna, vrata) in bočno podpiranje sten.

Po zaključku dela na delovnih točkah je vsak oddelek gasilcev izvedel še zaključno vajo, katera je zajemala vse do sedaj osvojeno znanje. Tako je bilo potrebno na prvem scenariju izvesti podpiranje stropa z gradbenimi podporniki, s pomočjo razpirala in ročne hidravlične črpalke narediti prehod preko slojasto naloženih ruševin do poškodovanca ter slednjega varno iznesti. Drugi scenarij pa je zajemal podpiranje stene kanala in vstopne odprtine (okno), dvig bremena iz poškodovanca s pomočjo dvižnih blazin ter iznos s pomočjo odeje. Po izvedbi scenarija sta se oddelka zamenjala, obe vodji oddelka in inštruktorja sta predstavila nalogo, katero so morali opraviti, nato pa so v obratnem vrstnem redu pospravili delovišča. Na tak način so vsi gasilci dobili vpogled v delo drugega oddelka ter njihov postopek dela. Sledila je še kratka analiza usposabljanja in pospravljanje lokacije. Več pa naj o usposabljanju povedo fotografije v naši galeriji.