Tečaj HEL – obnovitveni

Danes je en operativni član zaključil z obnovitvenim tečajem po Programu dopolnilnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov – modul B. Obnovitveni tečaj je sestavljen iz dveh delov. Prvi del je namenjen teoretični ponovitvi načinu dela in varnosti pri delu z zrakoplovi v ICRZ na Igu, drugi del pa poteka kot praktično usposabljanje na terenu na različnih lokacijah po Sloveniji – tokrat na območju GZ Šentjur pri PGD Gorica pri Slivnici.

Vaje potekajo na več različnih delovnih točkah, kjer tečajniki obnovijo znanje in uporabo opreme za pomoč pri gašenju gozdnih požarov z uporabo helikopterja. Pri delu s helikopterjem je pomembna talna logistika za oskrbo z vodo, zato je prva delovna točka namenjena postavitvi cevovoda za napajanje in postavitev zajemalnega bazena. Na drugi točki tečajniki obnovijo delo postavitve cevovodov za gašenje na terenu s pomočjo mobilnih črpalk in nahrbtnikov z navijakom s cevmi (t.i. »Mediteran«).

Ostale vaje so potekale s helikopterjem Slovenske vojske Bell-412. Na prvi točki so tečajniki vadili vstop in sestop iz plovila (ob ugasnjenih motorjih, pri delujočih motorjih in pri »lebdečem« stanju), na drugi pa talno pomoč pri zajemanju vode s pomočjo košare za gašenje – Bambi Bucket, napajanje zajemalnega bazena, polnjenje prenosnega bazena za vodo ter zavarovanje kraja pristanka helikopterja (Trebec S.).