Dvig in vleka bremen

Mesec junij je po sklepu poveljstva operativne enote namenjen vadbi reševanja ob primeru rušilnega potresa. Del te tematike smo obdelali že v mesecu marcu, ko smo vadili reševanje iz globin s pomočjo škripčevja ter različne transporte ponesrečencev. Zaradi velikega obsega je vadba v mesecu juniju razdeljena na dva povezana sklopa (dviganje bremen in podpiranje objektov). Na današnji vaji smo delali na treh delovnih točkah, katere so vse imele kratek teoretični del ter nato praktično delo v skupini. Prva delovna točka je zajemala dviganje bremen z dvosmerno in enosmerno hidravliko, uporabo ročnega orodja za začetni dvig ter stabilizacijo bremen. Na drugi delovni točki se je s pomočjo žičnega potega (tirforja) vadilo pravilno vleko in dvig bremen. Pri tem se je uporabilo tudi škripce in ponovilo izdelavo sidrišč. Na tretji delovni točki pa se je vadilo dvig bremen z dvižnimi blazinami, pravilno postavitev, varovanje in stabilizacijo. Po zaključku vaj se je v okviru sestanka operative izvedlo še kratko predavanje na temo izvajanja požarnih straž. Nekaj fotografij iz usposabljanja lahko vidite tule.