Vaje na temo reševanja ob potresih 1/2

Foto: Purkart K., Modic M., Doles S.