Category: Usposabljanja 2021

Vaje pripravnikov-uporaba radijskih postaj in zavarovanje kraja intervencije

Na tokratnih vajah so pripravniki podrobneje spoznali radijske in ostale zveze ter se podučili o pravilni uporabi ročne radijske postaje. Od sestavljanja radijske postaje, vklopa in izbire pravega kanala ZaRe ter pravilno uporabo in protokol pogovora. V nadaljevanju vaj so se spoznali še z zavarovanjem kraja intervencije in praktično preizkusili različne scenarije zavarovanja kraja npr. …

Gašenje notranjih požarov – modul C

Operativni gasilec PGD Rakek je danes uspešno zaključil tri dnevno izobraževanje za gašenje notranjih požarov, modul C. Usposabljanje je potekalo v ICZR Ig med 30.8. in 1.9.2021. Tečaj je zasnovan kot nadaljevanje izobraževanja gašenja notranjih požarov, modul B. Prvi dan je namenjen pretežno teoriji, kjer se predela osnove iz: – razvoj požara in gašenje v …

Vaje pripravnikov – Delo v notranjih napadih

Pripravniki so na tokratnjih vajah spoznali osnove za delo v notranjih napadih. Skozi praktične vaje so se najprej opremili z izolirnimi dihalnimi aparati (IDA) in vadili preiskovanje prostorov in gibanje notranjih napadalcev po zaprtem prostoru. S prevezo čez vizir maske so simulirali zadimljen prostor in tako poustvarili še bolj realne pogoje. Preizkusili so tudi nameščanje …

Dvig koritastih nosil preko roba

Na današnjih vajah skupine za vrvne tehnike smo vadili dvig koritastih nosil preko roba. Tak dvig se izvaja, ko sidrišča ni možno izdelati direktno nad odprtino v objektu oziroma mestom dviga v naravi. Pri tem se nosila dviguje vertikalno, zato mora biti tudi ponesrečenec v stanju, ki nam tak dvig omogoča. Sam postopek reševanja je …

Vaje operative TPO in AED

Avgustovske druge vaje operative so bile posvečene delu z AED in izvajanju pravilnih postopkov TPO. Na lokaciji parkirišča pri telovadnici na Rakeku se je simuliralo več scenarijev, kjer je oseba potrebovala pomoč. Pri tem so gasilci sodelovali v parih, izvajali VODDO postopek, nudili TPO s pomočjo masaže srca, uporabe defibrilatorja in kisika. Pri vsakem scenariju …

Usposabljanje za reševanje in hitro podpiranje objektov poškodovanih v potresih

Prostovoljni gasilci morajo biti v skladu z Zakonom o gasilstvu usposobljeni za opravljanje operativnih nalog gasilstva, kot so gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, okolijskih oziroma ekoloških in industrijskih nesrečah, zaščita in reševanje oseb in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, požarna straža ter druge splošne reševalne naloge. Zaradi zgoraj navedenega in ker je vod …