Dvig koritastih nosil preko roba

Na današnjih vajah skupine za vrvne tehnike smo vadili dvig koritastih nosil preko roba. Tak dvig se izvaja, ko sidrišča ni možno izdelati direktno nad odprtino v objektu oziroma mestom dviga v naravi. Pri tem se nosila dviguje vertikalno, zato mora biti tudi ponesrečenec v stanju, ki nam tak dvig omogoča. Sam postopek reševanja je bil predstavljen v 5. (majski) številki Gasilca, avtor članka Zibelnik Marko. Po uvodnem teoretičnem delu, kjer smo predelali teorijo in vse kritične točke, smo se preselili na objekt stare OŠ Rakek. V prvem delu smo skupaj izdelali sidrišča v objektu, pripravili dvostremensko vrv za dvig nosil preko roba, pripravili koritasta nosila, izvedli pravilno namestitev poškodovanca ter izdelali vse tri sisteme za dviganje in spuščanje. Sledila je večkratna vadba dviga in spusta nosil preko roba. Pri tem smo se na različnih delovnih pozicijah zamenjali vsi sodelujoči operativci. Fotografije.