Vaje operative TPO in AED

Avgustovske druge vaje operative so bile posvečene delu z AED in izvajanju pravilnih postopkov TPO. Na lokaciji parkirišča pri telovadnici na Rakeku se je simuliralo več scenarijev, kjer je oseba potrebovala pomoč. Pri tem so gasilci sodelovali v parih, izvajali VODDO postopek, nudili TPO s pomočjo masaže srca, uporabe defibrilatorja in kisika. Pri vsakem scenariju so se tekom izvajanja postopkov pridružili tudi ostali gasilci, kateri so nadaljevali nudenje prve pomoči ali pa so simulirali službo NMP, katerim je bilo potrebno podati poročilo o opravljenem delu. Po končanju vaj na temo TPO in AED se je preizkusilo še delovanje brezpilotnega letalnika, katerega imamo v enoti. Fotografije.