Pokalno tekmovanje PGD DRENOV GRIČ-LESNO BRDO

30. septembra 2017 se je mladinska ekipa PGD Rakek udeležila pokalnega tekmovanja PGD Drenov Grič-Lesno Brdo. Ekipo so sestavljali desetar Lara Čuček, sel Feliks Ulbl, strojnik Tim Zidar, napadalec 1 Luka Zidar, napadalec 2 Katja Marolt, vodar 1 Matej Mavsar, vodar 2 Aljaž Kogej, cevar 1 Manca Opeka, cevar 2 Klara Jernejčič. Rezervi sta bili Martin Mavsar in Inela Ćoralić. Mentorja sta bila Matjaž Ileršič in Marjan Zidar.

(vaja s hidrantom)

Pri tej vaji smo morali napeljati dve cevi od hidranta do trojaka, od tam pa izpeljati dva napada do ognjene črte, nato pa podreti obe tarči. Cilj je bil dosežen, ko smo s curkom vode podrli tarči s stojala. Vse to smo naredili v 51 sekundah, kar je odličen rezultat. Nato so nam sodniki prisodili še dodatnih 10 kazenskih sekund, saj sta dva člana naše desetine še pred desetarjevim znakom za začetek vaje, naredila korak.

(korakanje)

Pri korakanju je bil desetar Luka Zidar, ostalih osem pa je lepo strumno in ubogljivo korakalo. Tu na srečo nismo dobili nobene kazenske točke, saj smo pokazali kako dobro smo se na vajah naučili poveljevati in ubogati desetarja.

(kviz)

Desetarka Lara Čuček je za odgovarjanje na vprašanja, povezana z gasilstvom, izžrebala tri člane naše ekipe – Luka Zidarja, Manco Opeka in Katjo Marolt. Tukaj smo se odrezali kar dobro, saj smo pravilno odgovorili na sedem od devetih vprašanj.

Po nesreči z gasilsko opremo, ki smo jo imeli na tekmovanju v Loški dolini, smo se na tekmovanju na Drenovem Griču odrezali odlično, saj smo dosegli neverjetno prvo mesto. S tem smo si prislužili pokal, pa tudi pico. Gotovo nam je srečo prinesel tudi naš Polde, to je maskota našega društva. Veselje je bilo popolno, ko sta nam mentorja obljubila, da bomo za nagrado vajo lahko izvedli tudi z motorno brizgalno. Vsi se tega že veselimo.

Luka Zidar