Tečaj za čin MLADINEC

Danes, 8.11.2017, smo v našem društvu skupaj s PGD Ivanje selo začeli s tečajem za čin Mladinec, ki ga obiskuje 14 tečajnikov. Tečaj bo trajal do konca meseca, vsako sredo in soboto po dve uri. Vsako predavanje je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela, na koncu vseh predavanj pa imajo tečajniki še pisni preizkus in praktični prikaz osvojenega znanja. Teme, ki jih bodo tečajniki osvojili:

  1. Gasilska organizacija, vrvna tehnika in redovne vaje
  2. Prva pomoč
  3. Orodje in oprema
  4. Osnove gorenja in gašenja ter požarna preventiva
  5. Gasilska taktika
  6. Osnove gorenja in gašenja ter gasilska taktika (praktične vaje)
  7. Preverjanje znanja