Vaje pripravnikov – Osnove nevarnih snovi in gašenje vnetljivih tekočin

V četrtek so imeli pripravniki še zadnje interne vaje na temo Osnov nevarnih snovi ter gašenja vnetljivih tekočin. Teoretično so spoznali znake za označevanje nevarnih snovi pri prevozih v cestnem in drugem prometu ter si pogledali aplikacijo Nevsnov za prepoznavanje lastnosti različnih nevarnih snovi. V praktičnem delu so vadili zavarovanje območja ter prve ukrepe ob posredovanju pri nesrečah z nevarnimi snovmi. Pogledali so si kje se nahaja oprema za nevarne snovi v domačem GVC 16/25. V drugem delu vaje so pripravniki ob navzočnosti inštruktorjev vadili gašenje vnetljive tekočine z ročnim gasilnim aparatom, postavili cevovod za gašenje s penilom in preizkusili gašenje s hitronapadalnim visokotlačnim vodom iz vozila. Nekaj fotografij z vaj si lahko ogledate na POVEZAVI v fotogaleriji.