Vaje pripravnikov – Osnove nevarnih snovi in gašenje vnetljivjih tekočin

foto: K. Purkart