OPERATIVNI GASILEC – vožnja na intervencijo

Med vožnjo na kraj posredovanja je naloga vsakega operativca v vozilu, da:

  • preveri svojo osebno zaščitno opremo ter se po potrebi in v skladu s poveljem vodje enote dodatno opremi (izolirni dihalni aparat, dodatna gasilna in reševalna oprema, itd.),
  • pomaga ostalim gasilcem v kabini pri opremljanju z dodatno opremo in jih preveri,
  • je pozoren za znaki požara ali morebitnimi nevarnostmi ter o njih poroča vodji enote,
  • opreza za vodnimi viri in o tem poroča vodji enote,
  • v kolikor pozna lokacijo pomaga z informacijami o najbližji oziroma najbolj varni poti do kraja posredovanja, po potrebi nudi dodatne ostale informacije,
  • poskrbi za lastno varnost med vožnjo na kraj (varnostni pas!).
  • pazi, da pri vseh teh aktivnostih ne moti  voznika, brez da bi za to imel tehtne razloge. Voznik gasilskega vozila mora biti med nujno vožnjo skoncentriran na samo vožnjo, promet in ostale dejavnike, ki bi lahko vplivale na varnost vožnje.

Poveljujoči lahko že med vožnjo, glede na dogodek in prejete informacije, razdeli gasilce v skupine ter določi vodje, vodje skupin pa lahko vnaprej okvirno razdelijo naloge znotraj skupin. Primer: skupina za prometno zavarovanje, skupina za požarno zavarovanje, napadalna skupina, skupina za oskrbo s požarno vodo, skupina za preiskovanje, reševalna skupina, … itd. 

Med vožnjo poveljujoči pridobi dodatne informacije o dogodku, vzdržuje radijsko zvezo med vozili enote, ReCO (javlja izvoz, prihod na kraj, poroča ter zahteva dodatne informacije oziroma enote), komunicira z vodji ostalih enot, ki prihajajo na kraj. V kolikor se ob prihodu na lokacijo pokažejo drugačne potrebe ali pa določeni ukrepi niso potrebni lahko vodja enote spremeni ali pa razformira skupino, vodja skupine pa lahko natančneje določi naloge gasilcev v skupini.

Ob prihodu na kraj posredovanja mora vsak od sodelujočih gasilcev ostati zbran ter se zavedati svojih nalog in sposobnosti. Redna usposabljanja in izobraževanja v kombinaciji z adrenalinom, prevesita tehtnico na pozitivno stran in pomagat gasilcu pri delu na intervenciji.

Kaj mora o intervencijski vožnji vedeti voznik gasilskega vozila?

Gasilska enota vozi na gasilsko intervencijo v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa. Poveljnik gasilske enote oziroma poveljujoči določi smer vožnje, pri čemer upošteva najkrajšo (ali najhitrejšo) pot in varnost vožnje. Pri vožnji na intervencijo gasilska vozila uporabljajo svetlobne in zvočne signale v skladu s predpisi.

6. točka, 101. člena ZPrCP pravi: “Vozilo s prednostjo ali vozilo za spremstvo sme med vožnjo izjemoma uporabljati tudi samo posebne svetlobne znake brez sirene, kadar je ob zadostni vidnosti tega vozila zagotovljena varnost udeležencev cestnega prometa, vozilo s prednostjo pa tudi, kadar s temi znaki opozarja na nesrečo, zgostitev prometa ali druge okoliščine, ki predstavljajo nevarnost za udeležence cestnega prometa.” 

Gasilska enota mora priti hitro, predvsem pa varno, na mesto dogodka. Nujna vožnja naj ne bo brezglavo dirkanje in ogrožanje ostalih v prometu, temveč hitrejša vožnja, ki mora biti še vedno varna za ekipo in ostale udeležence v prometu. Z divjo vožnjo ne moremo nadomestiti časa, ki smo ga ali so ga morda po nepotrebnem izgubili pred odhodom na intervencijo ali pred aktiviranjem gasilske enote.

Voznik gasilskega vozila naj ne sili v situacijo, pri kateri je izid odvisen od drugih udeležencev v prometu. Drugi udeleženci se ob srečanju z gasilskim vozilom na nujni vožnji pogosto zmedejo, njihove reakcije so nepredvidljive in mnogokrat ravno nasprotne pričakovanim. Prehitra in nepremišljena vožnja gasilskega vozila, ki se konča s prometno nesrečo, ne bo koristila ne enoti, ne drugim udeleženim v nesreči, še manj pa oškodovancem ali poškodovancem, ki čakajo na prihod gasilske ekipe.

Voznik gasilskega vozila naj bo med vožnjo brez nekatere gasilske zaščitne opreme (čelada, rokavice, jakna) – zaradi lažje in bolj varne vožnje. Po prihodu pa se mora opremiti tako kot vsi ostali gasilci na kraju. Če je vozilo opremljeno z varnostnimi pasovi, jih morajo uporabiti vsi gasilci.

Če ima gasilsko vozilo med vožnjo na intervencijo prometno nesrečo, mora voznik z gasilskim vozilom počakati na kraju prometne nesreče. Izjema je le prometna nesreča I. kategorije, pri kateri na kraju nesreče počaka voznik, ki je bil udeležen v nesreči, gasilsko vozilo pa lahko z drugim voznikom nadaljuje z vožnjo na kraj intervencije (prometna nesreča I. kategorije).

Vozila s prednostjo in vozilo za spremstvo sme voziti oseba, ki:

  • ni voznik začetnik;
  • v zadnjih treh letih ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, ki ima za posledico smrt ene ali več oseb, ali za kaznivo dejanje zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči;

Več na: Zakon o pravilih cestnega prometa, 101. in 102. člen

Nekaj o dodatnem usposabljanje voznikov gasilskih vozil se lahko prebere tule.

Vir: PPT predavanje Gasilska taktika za OG, Purkart Klemen