Gasilci – aktiviranje in izvoz

V Sloveniji je za aktiviranja posredovalcev odgovorna URSZR preko sistema centrov za obveščanje (CORS in ReCO). Klic v sili lahko občani sprožijo s klicem na 112, s poslanim SMS sporočilom na 112 ali pa pri nekaterih novejših vozilih z eCALL sistemom, kateri ob nesreči samodejno pošlje minimalni nabor podatkov (lokacijo nesreče) v kolikor nihče od potnikov ni sposoben govoriti.

Regijski center za obveščanje (ReCO) glede na prijavljen dogodek, njegovo lokacijo in načrt aktiviranja v operativnih gasilskih enotah, ki so del občinskih načrtov zaščite in reševanja, aktivira gasilsko enoto preko pozivnikov, včasih tudi vodjo enote preko telefona. Aktiviranja se izvaja preko: pozivnikov, različnih sistemov za obveščanje preko mobilnih naprav, s sireno na daljinski ali ročni vklop. Aktivira se lahko vse člane operativne enote ali pa samo del vnaprej določenih operativnih članov v enoti (oddelek, skupina).

Gasilske enote se morajo na poziv (aktivacijo) odzvati in izvesti prvi izvoz v času, ki ga določa Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč:

  • gasilske enote 1. kategorije v 15 minutah,
  • gasilske enote 2. kategorije v 10 minutah,
  • gasilske enote 3., 4. in 5. kategorije v 5 minutah,
  • gasilske enote 6. in 7. kategorije v 1 minuti,
  • ne glede na kategorijo se morajo osrednje enote v občini odzvati v 5. minutah.

Ko operativni gasilci prejmemo poziv naredimo naslednje aktivnosti:

  1. Takoj se odpravimo v gasilski dom (peš, kolo, motor, avtomobil,…). Predpogoj za to je, da se tisti trenutek čutimo psihofizično sposobne.
  1. Med potjo proti gasilskemu domu ne pozabimo na lastno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu, sama vožnja pa poteka po CPP. Pri gasilskemu domu upočasnimo in smo še dodatno pozorni, predvsem zaradi prihoda drugih gasilcev. Zavedajmo se, če se nam karkoli zgodi na poti do gasilskega doma ne moremo pomagati nekomu, ki potrebuje našo pomoč. Poleg tega lahko sami povzročimo nesrečo, ki ne bo vplivala samo na nas ampak tudi na druge udeležence.
  1. Glede na tip intervencije se opremimo z ustrezno osebno varovalno opremo ter se pripravimo na intervencijo. Primer: gasilec opremljen z zaščitno obleko za gašenje požarov v/na objektih bo težje oziroma ne enako kvalitetno ter varno opravljal naloge pri gašenju požarov v naravi. In obratno. Vozniki pregledajo in pripravijo vozila, po potrebi ostali gasilci po navodilu vodje dopolnijo opremo po vozilih in gasilskih priklopnikih.
  1. V kolikor imamo dodatne informacije o dogodku jih podamo vodji enote. To so: opažanja na vožnji proti gasilskemu domu, prejeta opažanja bližnjih ali druge informacije pomembne z vidika posredovanja gasilske enote.
  1. Počakamo navodila vodje (povelje) ter glede na povelje zasedemo sedež v vozilu. Vodja na ReCO javi izvoz in vozniku določi smer vožnje.

Seveda so lahko aktivnosti različne ali vnaprej dogovorjene. Nekatere enote imajo v operativnem načrtu PGD že vnaprej dogovorjene postopke izvoza (katera vozila izvozijo na posamezni dogodek, kdo in kje sedi v vozilu, kakšna je minimalna posadka vozila, … itd.). Zato tudi ni nujno, da se čaka povelje vodje v gasilskem domu in se šele nato zasede sedež v vozilu.

Če je možno naj se enota oziroma skupina kombinira z bolj in manj izkušenimi gasilci (odvisno od zahtevnosti dela na intervenciji). Tako so pri zahtevnih opravilih prisotni tudi manj izkušeni gasilci, kateri pod nadzorom izkušenejših pridobivajo izkušnje na relativno varen način.

Zelo pomemben pa je, da nikar ne odpeljite na intervencijo dokler ni posadka vozila dopolnjena (opremljenost in namembnost vozila je prilagojena velikosti formacije v njemu) oziroma v kolikor imate kake druge tehnične ali operativne težave.

Kdaj lahko izvozimo z nepopolno posadko vozila? Ko vemo, da ne bo nikogar več, ki bi se odzval na poziv ali po pretečenem zakonskem roku za izvoz za posamezno kategorijo PGD. Takrat izvozimo v številčnem stanju kakršno je, če smo edina prožena enota takoj zahtevamo aktiviranje dodatnih gasilskih enot.

Vir: PPT predavanje Gasilska taktika za OG, Purkart Klemen