Category: Usposabljanja

Vaje operative – testiranje

Zaradi dežja smo septembrske vaje operative izvedli v gasilskem domu, kjer smo preko dveh delovnih točk opravili testiranje psihofizične sposobnosti operativcev. Na eni izmed delovnih točk je bila naloga gasilca, da se pravilno in hitro opremi z osebno varovalno opremo ter nadene IDA. Naloga sama po sebi nič posebnega in osnova za vsakega operativnega gasilca, vendar smo jo začinili s prevezo preko oči. Tako se je bilo potrebno zanesti samo na tip ter poznavanje svoje osebne zaščitne opreme in IDA. Na drugi točki se je v popolni OVO in IDA opravilo z naslednjimi nalogami: registracija vstopa v objekt na tabli IDA s pomočjo imenske ploščice, prenos kasete s cevmi v 1. nadstropje, dvig B cevi s pomočjo vrvi in nato spust s kaseto nazaj v pritličje. V pritličju objekta se je izvedel dvig na drogu, vzpon in sestop po lestvi, navezava gasilske sekire ter na koncu registracija izstopa. Tekom obremenitve se je informativno meril čas in poraba zraka. FOTO

Izobraževanje zaposlenih na OŠ Rakek

Ker je ena od nalog gasilskih društev tudi preventivna dejavnost, smo se z vodstvom osnovne šole Rakek dogovorili, da izvedemo izobraževanje za zaposlene. Po uvodnem nagovoru smo zaposlenim pokazali notranjost hidrantne omarice s poltogo cevjo, namen in uporabo v primeru požara. Zunaj smo pripravili delovne točke, na katerih so bili seznanjeni z osnovami gašenja vnetljivih tekočin, lesa in papirja z ročnimi gasilnimi aparati na prah in CO2. Prikazali smo jim temeljne postopke oživljanja, uporabo AED in prve ukrepe ob dušenju s tujkom v dihalnih poteh. Na vseh točkah so imeli možnost tudi aktivno sodelovati. Za konec pa smo izvedli prikaz nepravilnega gašenja gorečega jedilnega olja z vodo kar privede do vzbuha, pravilno gašenje olja s pokrovko ali mokro kuhinjsko krpo ter gašenje ob požaru na poškodovani napeljavi kuhinjskega plina propan – butan. Vsi smo se strinjali, da moramo tovrstna usposabljanja izvajati tudi v prihodnje (Modic M.).

Vaje operative – delo na strehi

Kljub času dopustov se je izvedla avgustovska vaja operative, kjer smo se usposabljali za varno delo na strehi objekta z uporabo vrvnih tehnik. V uvodnem delu smo si teoretično pogledali kako se izdela vse sisteme za varovanje ter pregledali opremo, katero imamo za vrvne tehnike. Sledil je prikaz izdelave sidrišč na prometnih sredstvih ter posebnosti pri tem, s pomočjo metalne vrečke se je napeljalo glavno vertikalno vrv preko strehe objekta ter pripravilo horizontalna sidrišča in vrv za varovanje na objektu. Po izdelavi vseh sistemov za varno delo na strehi ter prikazu gibanja ob njih se je vsak od sodelujočih operativcev preizkusil na strehi. Izvedel je vzpon po lestvi in strehi ob vertikalni liniji s pomočjo ročne prižeme, varovanje s popkovinama v sidriščih in ob horizontalni vrvi, pripravo desonderja na spust,  se spustil do delovne točke ter izvedel pol varovanje in varovanje na mestu dela.

Vaje vrvnih tehnik – tirolska žičnica

Na tokratnih vajah ekipe za vrvne tehnike smo vadili izdelavo Tirolske žičnice, eno izmed preprostejših izvedb namenjenih za horizontalni transport. Tirolska žičnica je namenjena za premoščanje sotesk, rek itd, lahko jo namestimo med dve zgradbi, skratka povsod tam, kjer je transport po zraku varnejši ali krajši (hitrejši), kot po tleh. Uporablja se lahko za prevoz tovora, reševalcev samih ali s ponesrečenim, lahko služi le kot vmesna točka pri spustu ali dvigu v brezno, sotesko ali med dve zgradbi. Tirolska žičnica poteka praviloma vodoravno, lahko tudi pod manjšim kotom. Naslednje vaje bomo posvetili izdelavi žičnice, katera bo poleg horizontalnega transporta omogočala tudi dvig in spust po vertikali.

Terenska vožnja, PV-1 in še kaj …

Julijske vaje operative smo posvetili terenski vožnji z GVGP-1, spoznali PV-1 GZ Cerknica ter za zaključek izvedli še zaključno vajo. Na kros progi pri bivšem smetišču na Rakeku se je pod nadzorom gasilcev, kateri so opravili usposabljanje za terensko vožnjo, vadilo pravilno vožnjo ter uporabo vseh sistemov v vozilu GVGP-1. Poznavanje vozila, njegovih lastnosti in sposobnosti je bistvenega pomena za delo na terenu, ko se od vozila in voznika pričakuje maksimalno. Pri vozilu PV-1 se je pogledalo opremljenost in njegove karakteristike. Glavni namen pa je bil usposobiti operativce kako se vozilo sestavi za potrebe vodenja intervencij – rotacija prednjih stolov in postopek sestave mize. Na koncu se je izvedlo še kratko zaključno vajo, katera je predvidevala požar manjšega objekta ter poškodovanca v delovnem stroju, ter izvedlo analizo posredovanja.