Category: Usposabljanja

Tečaj za vodje večjih intervencij, november 2019

V organizaciji Gasilske zveze Slovenije je od torka 19. novembra do petka 29. novembra v prostorih novega Gasilsko-reševalnega centra Postojna potekal tečaj za vodje večjih intervencij. Predavatelji GZ Slovenije so 30 udeležencev Obalno kraške in Notranjske regije seznanili s teoretičnimi predavanji iz tem: organizacija dela, načrtovanje, vodenje, sprejemno mesto, IPS (intervencijsko poveljniški sistem), topografija, informatika ter stiki z javnostjo. Teoretičnemu delu so sledili trije dnevi namenjeni simulacijam večjih dogodkov (poplave, požar v naravi in požar kompleksnih objektov). Tečaj so iz PGD Rakek uspešno opravili trije gasilski častniki. (S. Trebec)

Svečana podelitev činov Gasilski častnik

Gasilska zveza Slovenije (GZS) je zaupala svečani dogodek letošnje podelitve Gasilski regiji Dolenjska, organizacijo pa Gasilski zvezi Trebnje. Podelitev se je izvedla v torek, 19. novembra 2019, ob 18. uri v Občini Mokronog-Trebelno, v dvorani Upravno-kulturnega središča Mokronog. Na prireditvi je vodstvo GZS izročilo čin gasilski častnik 105 gasilkam in gasilcem, iz štirih gasilskih regij, ki so redno obiskovali 98-urni tečaj. Za uspešno opravljen tečaj je bilo potrebno pripraviti in uspešno zagovarjati taktično nalogo, uspešno opravili zaključni izpit iz teorije in enodnevni praktični izpit v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig. Iz našega društva so tečaj obiskovali in ga uspešno zaključili Matjaž Ileršič, Dušan Zwölf, Metod Vrenko, Nejc Lukan, Sergej Trebec in Mitja Trebec.

Vaje vrvnih tehnik – tovariška pomoč

Novembrske vaje vrvnih tehnik smo namenili tovariški pomoči. Vadili smo reševanje soplezalca na vrvi. Gre za zahtevne manevre reševanja, zato smo se vaje lotili postopno. Začeli smo z reševanjem soplezalca s pristopom od zgoraj, in spuščanjem obeh po isti vrvi. Poznamo še druge načine reševanja soplezalca glede na dostop in razpoložljivo opremo, te bomo vadili na prihodnjih vajah.

Obnovitveni tečaj – nevarne snovi

Konec preteklega tedna je član operative PGD Rakek opravil obnovitveni tečaj za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi (NS). Tridnevni tečaj je potekal na ICZR RS na Igu. V prvem dnevu so tečajniki prisuhnili teoretični ponovitvi posredovanj ob nesrečah z NS ter izdelali seminarske naloge, pri katerih je šlo za različne situacije nesreč z NS. Drugi in tretji dan izobraževanja sta bila praktične narave. Tečajniki so na delovnih točkah obnovili pravilno uporabo opreme, kasneje pa so preigravili različne scenarije namišljenih intervencij ob nesrečah z NS. Scenariji so obsegali posredovanja ob iztekanju nafte in bencina iz cistern, iztekanje goriva iz cisterne vlakovne kompozicije, porsredovanje ob nesreči z uhajajočim klorom, industrijsko nesrečo z iztekanjem kisline, posredovanje ob sumu na biološke strupe ter prometno nesrečo z vozilom, ki je prevažal več različnih nevarnih snovi. (fotografija je simbolična; foto: ICZR RS)

 

Podaljševanje licenc prvih posredovalcev

V mesecu novembru nekaterim prvim posredovalcem našega društva potečejo eno letne licence, ki jih je potrebno vsako leto permanentno obnavljati. V petek, 8. novembra, sta v Zdravstvenem domu v Cerknici dva prva posredovalca PGD Rakek podaljšala licenco. Podaljševanje licenc je sestavljeno iz teoretično-praktičnega dela. V prvem delu se ponovi teorijo temeljnih postopkov oživljanja in delo prvih posredovalcev od aktivacije preko Regijskega centra za obveščanje do prihoda na kraj intervencije in delo s pacientom. Ponovi se praktične primere scenarijev, ki se lahko pripetijo na terenu. Sledi pisni del preizkusa znanja, kjer mora vsak prvi posredovalec uspešno rešiti teoretični test in s pozitivno oceno lahko nadaljuje na praktični preizkus pred komisijo. Oba člana PGD Rakek sta izpit uspešno opravila. Vsi ostali prvi posredovalci bodo licence podaljševali v prihajajočih mesecih. (Sergej Trebec)

Vaje operative – taktični nastopi enote

Na tokratnih vajah operative smo v novi IOC Podskrajnik izvedli dva scenarija. Pri prvem je prišlo do požara na viličarju ob objektu, požar pa se je razširil tudi v objekt. Viličar in notranji požar je bilo potrebno pogasiti in preiskati ter prezračiti prostore. Pri drugi vaji smo simulirali delo v sektorju pri požaru na večjem skladišču. Z več zunanjimi napadi smo gasili in preprečevali širjenje požara na bližnje parkirana tovorna vozila. Po vsaki vaji smo s kratko analizo opozorili na pomanjkljivosti pri delu. Sodelovalo je 17 operativnih gasilcev. (Miha Modic)
Več fotograij najdete v fotogaleriji.
 

Bolničarske vaje – priprave za prve posredovalce

V mesecu novembru nekaterim prvim posredovalcem našega društva potečejo licence in se tako pričenjajo vsakoletni obnovitveni tečaji za podaljševanje licenc, zato smo tokratne vaje namenili pripravam na obnovo licenc. Ponovili smo standardne postopke ob aktiviranju prvih posredovalcev od poziva, izvoza, prihoda na lokacijo in posredovanje pri poškodovani oz. ogroženi osebi. Ponovili smo teorijo postopkov preko vprašanj in skripte za pripravo na tečaj. PGD Rakek trenutno šteje 13 prvih posredovalcev, ki so aktivirani na podlagi odločitve dežurnega zdravnika nujne medicinske pomoči, ob sumu na zastoj srca, ob sumu na tujek v zgornjih dihalih s hudo zaporo dihalne poti ter sumu na hudo zunanjo krvavitev. (Sergej Trebec)

Tečaj GNP – modul B

V petek je član PGD Rakek opravil dvodnevni tečaj za gašenje notranjih požarov, modul B (GNPB) v ICZR RS na Igu. 

Tečaj je v prvem dnevu obsegal krajšo teoretično ponovitev, v popoldanskem delu pa dve praktični vaji na poligonu in sicer v U-kontejnerju, kjer se je vadilo vstop v objekt, napredovanje v prostoru, gašenje požara in umik iz prostora ter v simulacijskem kontejnerju, kjer se je gasilo požar, simuliran z gorečim plinom. V drugem dnevu so tečajniki vadili na štirih točkah in sicer delo in prezračevanje v dimni hiši, vstop z napredovanjem, preiskavo in gašenjem požara v L-kontejnerju, vstop z napredovanjem, preiskavo in gašenje v simuliranem kletnem kontejnerju ter vstop z napredovanjem, preiskavo in gašenje v požarni hiši. 
 
Tečaj zahteva od tečajnikov poleg psiho-fizične pripravljenosti tudi skupek različnih znanj s področja gašenja, preiskovanja, prezračevanja, medsebojne komunikacije in nekaj iznajdljivosti. Tovrstni tečaji pripomorejo predvsem k varnejšemu delu gasilcev na intervencijah ter učinkovitejšim, hitrejšim in uspešnejšem posredovanju v požarih.