Tečaj za predavatelja

Pretekli vikend je operativni član našega društva uspešno opravil tečaj za predavatelja. Specialnost je namenjena predavateljem, ki predavajo v gasilski organizaciji. Tečaj je potekal v ICZR v Sežani. V treh dneh so se tečajniki podrobneje spoznali z andragoškimi pristopi pri izvedbi predavanj in vodenju razčilčnih učnih skupin, didatkično-metodičnimi osnovami učnega procesa, s teorijo besednega in nebesednega komunicijranja ter z pravilno pripravo nastopa v smislu priprave gradiva, prosojnic, govora in med drugim izvedbo predavanja ali vaj na daljavo s pomočjo medijskih pripomočkov.

Poleg teoretičnega dela tečaja je ta zajemal tudi praktične vaje, na katerih so tečajniki vadili snemane govorne nastope oziroma izvedbo predavanja pod nadzorom vodje tečaja. Osvojeno znanje bo pripomoglo h kvalitetnejši izvedbi tečajev na nivoju gasilske zveze.