• Thu. Jun 20th, 2024

Osnove vrvnih tehnik

ByKlemenP

Jan 15, 2023

Prve nedeljske vaje operative v letu 2023 smo posvetili osnovam pri delu z vrvno tehniko. Vadili smo opremljanje z delovnimi pasovi, izdelavo sidriščnih vozlov, vpenjanje in delo z vrvno zavoro, izdelavo vrvne ograje, spust in zaustavitev za delo na visini ter ponovili vozle za dvig določene opreme.

By KlemenP