Tečaj za tehnično reševanje ob neurjih – TREN

Ta teden sta se dva operativna gasilca udeležila tečaja za tehnično reševanje – neurja na ICZR Ig. Tečaj je trajal 3 dni. Prvi dan je po večini obsegal teorijo o varnem delu ob tehničnem reševanju v primeru poplav, potresov, neurja. Naslednje dva dni smo teorijo prenesli v praktične primere. Postavili smo protipoplavni nasip, podpirali balkon in izvedli izvlek ponesrečenca iz stavbe, ki jo je poškodoval potres, pokrili streho v primeru neurja, prav tako smo premaknili prevrnjeno vozilo s pomočjo vlečnih naprav in na višini s pomočjo vrvne tehnike upravljali z motorno žago, reševali  ujeto osebo med avtomobili in pod hlodovino ter prenos osebe iz ruševin s pomočjo nosil in spust osebe z nosili preko lestve. (T. Tomšič)