Category: Usposabljanja 2013

Seznam usposabljanj v 2013

Opremljanje z IDA

Na tokratnih vajah operative smo vadili opremljanje z IDA in postavljanje cevovodov po stopnišču. Opremljanje z IDA se je vadilo tako zunaj kot v kabini gasilskega vozila. Poudarek je bil na pravilnem in varnem, vendar še vedno hitrem opremljanju. Postopke opremljanja je vsak operativec večkrat ponovil. Sledila je vaja na temo postavljanja cevovoda po stopnišču, …

Vaje bolničarjev – zasutje v jarku

Današnje vaje bolničarjev so bile na temo delovnih nesreč. Poudarek vaje je bil na varnosti poškodovanega in sodelujočih reševalcev, pravilnemu postopku zavarovanja jarka in pravilni oskrbi ponesrečenca. Po scenariju vaje je med opravljanjem zemeljskih del za objektom prišlo do delnega zasutja delavca. Zaradi varnosti sodelujočih smo jarek simulirali s podpornim zidom brežine in steno gasilskega doma. …

Delo v notranjem napadu

Na podlagi programa usposabljanja PGD Rakek je poveljstvo društva organiziralo usposabljanje na temo dela v notranjem napadu. Usposabljanje se je izvedlo na območju nekdanjega proizvodnega prostora Brest v kraju Martinjak. Več urnega usposabljanja so se udeležili tudi operativci PGD Unec in PGD Ivanje selo. V objektu so bile tri delovne točke, katere so zajemala naslednje teme: priprava cevovodov, …

Napeljava cevovodov v visoke stavbe

Namen tokratne vaje je bil preizkus operativnega postopka za napeljavo cevovodov v visoke stavbe. Zaradi vročine se je lokacijo vaje prestavilo iz požarnih stopnic osnovne šole v senco gozda nad nogometnim igriščem. Bolj temeljito smo preizkusili samo postopek postavljanja B cevi, postavitev C cevi in celoten postopek na pravem stopnišču pa sledi naslednjič. Bistvo polaganj cevi …

Vaje bolničarjev – nesreča v gozdu

Tokratne vaje bolničarjev so bile zastavljene malo bolj kompleksno, z vključevanjem več gasilskih prvin in delom na terenu. Po scenariju je prišlo do nezgode v gozdu, kjer je delavca poškodovalo padajoče drevo. Zaradi težko dostopnega terena je bilo potrebno poskrbeti za varnost posredovalcev in samega poškodovanega. Na podlagi scenarija se je po prihodu na lokacijo …

Vaje bolničarjev

Vaje bolničarjev so se izvajale v prostorih PGD Rakek. Bolničarji so se razdelili v dve skupini, vsaka skupina je dobila vprašanja iz področja prve pomoči. Naloga skupine je bila priprava odgovorov za posamezen primer in postopek izvajanja prve pomoči. Vseskozi je tudi potekala razprava na primerih, ki so jih bolničarji že imeli v vsakdanjem življenju. Naslednje vaje bodo po …