Month: August 2013

Fire Combat Žiri

V soboto, 31. 8. 2013 je v Žireh potekala 7. tekma za pokal Slovenije v tekmovanju gasilskih dvojic v Firecombatu. Gasilci domačega društva so tekmovanje uspešno izpeljali, za dobre rezultate pa so poskrbele tekmovalke in tekmovalci. V prijetnem vzdušju in športnem navijanju, ki ga je s svojimi komentarji tudi tokrat popestril Jure Čokl, so mnogi …

Vaje bolničarjev – zasutje v jarku

Današnje vaje bolničarjev so bile na temo delovnih nesreč. Poudarek vaje je bil na varnosti poškodovanega in sodelujočih reševalcev, pravilnemu postopku zavarovanja jarka in pravilni oskrbi ponesrečenca. Po scenariju vaje je med opravljanjem zemeljskih del za objektom prišlo do delnega zasutja delavca. Zaradi varnosti sodelujočih smo jarek simulirali s podpornim zidom brežine in steno gasilskega doma. …

Delo v notranjem napadu

Na podlagi programa usposabljanja PGD Rakek je poveljstvo društva organiziralo usposabljanje na temo dela v notranjem napadu. Usposabljanje se je izvedlo na območju nekdanjega proizvodnega prostora Brest v kraju Martinjak. Več urnega usposabljanja so se udeležili tudi operativci PGD Unec in PGD Ivanje selo. V objektu so bile tri delovne točke, katere so zajemala naslednje teme: priprava cevovodov, …

Poplave – poplave meteorne vode, 24.8.2013

Ob 2.24 je na Ljubljanski cesti na Rakeku, občina Cerknica, meteorna voda zalila pritlične prostore stanovanjskega objekta. Po prihodu na lokacijo se je najprej začelo odstranjevati vodo po objektu s pomočjo sesalca. V jašek na zunanji strani objekta se je postavilo potopno črpalko, katera je zmanjševala dotok vode v objekt. Ko se je jašek izpraznil dovolj, …