Tečaj za Gasilca in Vodjo enot

29.09.2012 se bo pričel tečaj za Gasilca. Pogoj za pristop k tečaju je dopolnjena starost 16. let do konca tega leta. Tečaj se bo izvajal tam, kjer bo prijavljenih več tečajnikov (Begunje ali Nova vas). Če bo tečajnikov za dva tečaja, bo na obeh lokacijah.

Prav tako se bo izvedel tečaj za Vodjo enot (čin Gasilski častnik). Tečaj se bo pričel 4.01.2013lokacija izvajanja tečaja bo sporočena naknadno. Pogoj za pristop k tečaju je opravljen tečaj za vodjo enote pred 2 letoma in V. stopnja šolske izobrazbe ali opravljen tečaj za gasilca in VI. ali višja stopnja šolske izobrazbe.

Prijave za tečaja sprejemata Leskovec Rok in Vadnu Vid.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.