• Thu. Jun 20th, 2024

Ogljikov monoksid – tihi ubijalec

ByKlemenP

Nov 28, 2013

Glede na povečanje zastrupitev z ogljikovim oksidom smo se odločili, da tudi na naši strani ponovno objavimo kratko informacijo na to temo.

Zakaj je ogljikov oksid sploh nevaren? Ogljikov oksid se v krvi veže na hemoglobin veliko bolje kot kisik. To povzroča ogljikohemoglobin, ki zavira transport kisika do tkiv. Ogljikov oksid postaja namreč za odraslega človeka toksičen pri vrednostih, višjih od 50 ppm (ali 0,005 vol %). Vrednosti, katerim je človek izpostavljen nekaj ur in znašajo med 50 in 150 ppm, lahko povzročajo glavobol. Koncentracije CO, ki presegajo 400 ppm, pa so običajno za odraslega človeka smrtne. Več informacij pa na povezavi.

co_2

By KlemenP