Obvestilo

JP Komunala Cerknica obvešča prebivalce naselij Brezje, Cerknica, Dolenja vas, Dolenje Jezero, Goričice, Grahovo, Ivanje selo, Lipsenj, Martinjak, Otok, Otonica, Podskrajnik, Podslivnica, Rakek, Slivice, Topol, Unec, Zelše in Žerovnica, da pitne vode ni več potrebno prekuhavati.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.